Usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK)

​​​​​​​​(Päivitetty 29.5.2020)

​Tältä sivulta löydät vastauksia useimmiten kysyttyihin kysymyksiin. Kysymykset on jätetty sivun lopusta löytyvän lomakkeen kautta. Kysymyksiin ovat vastanneet Eksoten asiantuntijat.​ Uusimmat kysymykset ovat aina otsikoiden alla ylimpinä ja merkitty (+)-merkillä.

​​

Koro​​​navir​​uss​​​​​ivusto


+ ”Löydetyt Covi​d​-19 tapauks​​et eivät kerro mitään: kuolleiden määrä, tehohoidossa ja tällä hetkellä sairaana olevien määrä kertoisivat tarpeellisen” (29.5.2020)

28.5. mennessä 18 potilasta on parantunut. Etelä-Karjalan alueella ei ole koronavirukseen kuolleita eikä kukaan ole tällä hetkellä teho- eikä sairaalahoidossa koronavirusinfektion vuoksi. Jatkuvasti päivittyvän tiedon säännöllinen päivittäminen olisi hankalaa, sillä sairauden kesto ja voimakkuus vaihtelevat potilailla.


"Toivoisin, että sivun ylälaidassa olisi jatkossa päivämäärä, milloin sivua on päivitetty."  (20.5.2020)

​Kiitos​ palautteesta, lisäämme päivämäärät.


”Sivustolle toivoisin lisättävän osastohoidossa ja tehohoidossa olevien määrän sekä mahdolliset kuolleet.” (6.5.2020)

Emme valitettavasti voi tietosuojasyistä kertoa tehohoidossa olevien määrää. 

Sairaalahoidossa olevien potilaiden osalta kerromme, mikäli heitä on sairaalahoidossa. 
Mikäli sairaalassa ei ole koronaviruspotilaita on taulukossa luku 0. Mikäli potilaita on alle 5, on taulukossa merkintä 0-5 ja mikäli yli 5, julkaisemme taulukkoon lukumäärän.

Tehohoidossa olevien potilaiden määrän ja kuolleiden potilaiden määrän koostaa valtakunnallisesti THL. 

Eksoten alueella ei ole koronavirukseen kuolleita.

”Päivitetäänkö sivua ja taulukkoa ollenkaan, kun luvut pysyvät samana? Kuinka monen päivän viiveellä luvut tulevat taulukkoon? Saako testattujen määrää selville muualta kuin taulukosta?” (6.5.2020)

Sivustoa ja taulukkoa päivitetään arkipäivisin. Mikäli koronavirustartuntoja ilmenee, päivitetään ne taulukkoon päivittäin, myös viikonloppuisin. 

Testattujen määrä näkyy vain taulukosta. Todetut koronavirustartunnat löytyvät sekä taulukosta, että tilannekuvasta www.eksote.fi/koronavirus 

Viive taulukossa on 1-5 vuorokautta.

Eksoten alueella testatut näkyvät meidän tartuntamäärissä. Nyt taulukkoon on lisätty myös 1 muualla testattu ja hoidettu, mutta Etelä-Karjalassa kirjoilla oleva henkilö. Tällöin taulukossa on maininta asiasta.


”Hei olisi hyvä, jos sivulla kerrottaisiin parantuneiden määrä.” (6.5.2020)

​Emme tiedä riittävällä tarkkuudella parantuneiden määrää, koska oireet kestävät yksilöillä eripituisia aikoja.


Koro​​​​navirustilanne Etelä-Karjalassa


​+ ”Selvitetäänkö edelleen tartuntaketjut? Kiinnostaa koronaviruksen jäljitys. Voisitteko kertoa esimerkiksi mistä maakunnasta tartunnat ovat peräisin. Ihmiset alkavat selvästi löysäillä varovaisuuden kanssa ja siksi olisi hyödyllistä tietää onko tartunnoista osa jo omalta paikkakunnalta.” (29.5.2020)

​Kaikki tartuntaketjut selvitetään. Altistuneille ilmoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Toistaiseksi kaikki viime viikkoina esiin tulleet tartunnat juontuvat Uudenmaan suuntaan.​


Koronavirusnäyte


"Voiko Armilassa antaa koronanäytteen autossa? Entä muilla infektiovastaanotoilla?” (6.5.2020)

Armilassa voi aikaa varatessaan sopia, otetaanko näyte autossa vai näytteenottohuoneessa. Honkaharjussa ja Parikkalassa näyte otetaan sisätiloissa.


Mikä on tehtyjen vasta-ainetestien tulos ja paljonko niitä tehdään?”
”Olen palannut ulkomailta Suomeen ja tiedän sairastaneeni koronaviruksen jo ulkomailla. Voinko päästä vasta-ainetestiin?” (6.5.2020)

​​Vasta-ainetestien tilanne Suomessa on epäselvä. Yksilökohtaisesti ei ole mahdollista testauttaa, THL ja HUS tutkivat asiaa.


”Miten koronavirustesti tehdään? Onko muuta mahdollisuutta kuin nenätikku?” (6.5.2020)

Nenän kautta takanielusta otettava näyte on selkeästi luotettavin. Ellei tämä jostain syystä onnistu, näytteen voi ottaa nielusta, mutta silloin tulos on varsin epäluotettava.


"Minulta otettiin koronavirusnäyte. Hukkasin saamani ohjeen. Mistä voin sen löytää? Voinko käydä kaupassa, kun en vielä tiedä sairastanko koronavirusta?" (6.5.2020)


Näytteen oton jälkeen pysy kotona ja odota soittoa näytteen vastauksesta. Sinulle soitetaan myös negatiivisen vastauksen tulos. ​Pysyttele kotona niin pitkään, kun saat vastauksen puhelimitse näytteestä ja jatko-ohjeet.​ Vältä kontakteja muihin. Älä käytä yleisiä tiloja, kun olet sairas.​ 

Et siis voi mennä kauppaan. Tilaa ruokaa kotiin tai pyydä läheisiäsi avuksi. 

Suojautuminen koronaviruk​​​selta​​

”Ovatko sairaalassa työskentelevien suojavarusteet kunnossa? Käyvätkö laitoshuoltajat, laboratoriotyöntekijät ja muut koronaosastolla ja sen jälkeen tavallisella osastolla? Ovatko he suojautuneita? Onko sairaalan osastolla turvallista, jos joutuu ei-koronaosastolle?” (6.5.2020)

Sairaalassa työskennellään ohjeiden mukaisesti suojattuna. Sairaalaan voi tulla turvallisesti, kun noudattaa henkilökunnan ohjeita liikkumisesta ja hygieniasta.

”Ovatko sairaalan käsidesit tarpeeksi vahvoja (70%)?” (6.5.2020)

​Sairaalassa käytetyt käsidesit ovat laatuvaatimusten mukaisia.


Eksoten palvelut​​


"Miten lastenneuvolat toimivat kesäaikana?" (20.5.2020)

​Neuvoloissa palataan normaaliin kesäajan toimintaan 1.6.2020 alkaen. Otamme kesän aikana neuvolaan kaiken ikäisiä, mutta etusijalla ovat 0-2 -vuotiaat ja raskaana olevat. Yritämme kesällä tarkastaa myös leikki-ikäisiä.


”En löytänyt ajankohtaista tietoa koronarajoituksista ja synnytyksistä. Saako tukihlö tulla synnytykseen vai ei, hallituksen purettua rajoitteita. Saako isä vierailla lapsivuodeosastolla?” (20.5.2020)

Synnytykseen on saanut koko koronaepidemian ajan tulla isä ja tukihenkilö mukaan.​ Lisätietoja synnytyksien osalta löydät täältä: Päivystys/Synnytykset ja naistentaudit.


”Kuinka paljon kiireettömänä leikkausjonossa olevien potilaiden leikkaukset yleisimmin myöhästyvät?”​ (15.5.2020)

​​Päivystys-ja syöpäleikkaukset eivät ole viivästyneet, kiireettömiksi luokiteltujen leikkausten kohdalla viivästyminen on noin kahdesta neljään kuukautta.​


”Kun palveluita ryhdytään ajamaan ylös ja palataan esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan, tuleeko palaamisesta tarkat ja selkeät ohjeet? Mistä saa tietää ajankohdan? Mistä tietää minne ottaa yhteyttä?” (15.5.2020)

Kuntouttavasta työtoiminnasta Eksote odottaa Sosiaali- ja terveysministeriön tarkempia ohjeistuksia toiminnan toteuttamisesta. Ohjeiden pitäisi tulla lähiaikoina. Tarkoitus on Eksoten toimesta ohjeistaa niin asiakkaat kuin työtoimintapaikatkin. Jos asiakkuus kuntouttavaan työtoimintaan on jo ollut ennen kuin palvelut jäivät tauolle, vastuuvirkailijat TYP:stä ovat asiakkaisiin yhteydessä paluusta palveluun sekä ajankohdasta tähän liittyen.


”Mikä on vanhusten tilanne Etelä-Karjalassa? Käytetäänkö hoitolaitoksissa ja kotihoidossa maskeja? Saavatko vanhukset sairastuessaan tarvittaessa sairaalahoitoa?” (6.5.2020)

​Riskiryhmiä hoitavat käyttävät maskeja. Sairaalahoitoa saa, jos sitä tarvitsee. Kuten muidenkin sairauksien kohdalla, myös koronaan sairastunutta ikäihmistä pyritään ensisijaisesti hoitamaan tutussa kotiympäristössä.


”Mistä saa apua tällä hetkellä puolikiireisiin asioihin? Jos on kipuja, jotka haittaavat jokapäiväistä selviytymistä, minne voin ottaa yhteyttä?” (6.5.2020)”Jos kuulun riskiryhmään, voinko saada hoitovälinejakelua kotiinkuljetuksella?” (6.5.2020)

Hoitovälineitä ei valitettavasti voida Eksoten toimesta kuljettaa kotiin.


”Miksi sairaala toimii tällä hetkellä tehottomasti ja kiireetön toiminta on ajettu alas? Olen kuullut hoitajien valittelevan tekemisen puutetta.” (6.5.2020)

Sairaalan kiireetön toiminta ajettiin alas, kun epidemia alkoi levitä ja jouduimme sen hetkisten skenaarioiden valossa valmistautumaan ensimmäiseen korona-aaltoon. Valmistautumiseen liittyivät laajamittaiset koulutukset lisähenkilökunnan järjestämiseksi tehohoitoon sekä tilojen ja varusteiden muuttaminen epidemiatilanteeseen sopiviksi. Samalla ​rajoitimme tällä toimella väestön ja erityisesti riskiryhmien liikkumista julkisissa liikennevälineissä. Nyt kun epidemian ensimmäinen aalto on ikään kuin pysähtynyt alueellamme, voimme nostaa kiireetöntä toimintaa takaisin asteittain, mutta valmistautuen tulevaan seuraavaan korona-aaltoon.​


"Tarvitsenko lääkärintodistuksen, jos joudun jäämään kotiin?" (6.5.2020)

Lääkärintodistus tarvitaan ja voidaan kirjoittaa vain silloin, kun asiakas on joko itse sairastunut koronavirusinfektioon tai on ollut kontaktissa henkilöön, jolla on kontaktihetkellä ollut tartuttava koronavirusinfektio. Muista syistä, kuten valtiovallan tai työnantajan kehotuksesta pois työstä jäämiseen ei tarvita lääkärintodistusta, eikä tällöin voi saada tartuntatautipäivärahaa.​


In English​


"I came from abroad on 14th of March and wanted to contact healthservices for a sickleave based on compalsory quarantine. However, information of the website said that i should not contact healthservices if i don't have any symphtoms neither by phone, nor face to face. Now my employer demands medical papers for my quarantine for Kela, and I have none. I wish that information was provided clearly." (6.5.2020)

A medical certificate is req​uired and can only be written when the client has either contracted a coronavirus infection her- / himself or has been in contact with a person who had a contagious coronavirus infection at the time of contact. For other reasons, such as Government’s or employer`s recommendation, a medical certificate is not required for absence from work, and in this case you cannot receive an infectious disease allowance. Further information in English here >​> 
Share