Asiointi ja vierailu Eksoten yksiköissä

​​​​​​​​​​​​​​(Päivitetty 3.12​.2020​)​​​​​​​​​​​

Vierailut sairaaloissa, osastoilla sekä ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä

Vierailut sairaaloissa ja lyhytaikaisilla vuodeosastoilla kielletään 4.12. alkaen kiihtyneen koronatilanteen vuoksi. Lisätietoja alempana. Asumisyksiköiden osalta vierailuohje tullaan päivittämään pian.


Saavu vain terveenä, huolehdi käsihygieniasta ja turvavälistä


Kaikilta vierailijoilta vaaditaan hyvää käsihygieniaa sekä yksiköihin sisään tuleville annetaan vierailun yhteydessä kirurginen suu-nenäsuojus. Vierailijoiden tulee käyttää aina ensin käsihuuhdetta ja asettaa vasta sitten kirurginen suu-nenäsuojain kasvoille. Käsihuuhdetta tulee käyttää myös pois lähtiessä sekä muutenkin tarpeen mukaan.

Potilaan omaisen tullessa THL:n liikennevalomallin mukaan muista kuin vihreistä maista (Avaa linkki ja katso ajantasainen tieto maista THL:n sivuiltahän ei voi vierailla sairaalassa ollessaan omaehtoisessa karanteenissa, paitsi erikseen hyvin tarkasti harkituissa tilanteissa. 

Vierailijoita ohjataan Eksoten tiloissa kylteillä. 

6.11.2020 alkaen kaikissa Eksoten asiakas- ja potilastiloissa niin henkilökunta, kuin asiakkaat, potilaat ja saattajatkin käyttävät kasvomaskia tai kirurgista suu-nenäsuojainta, mikäli heidän terveydentilansa sen sallii. Toimintaohjeen löydät ohjepankista >>

​​

Hoivan vuodeosastot ja asumisyksiköt


Koronaepidemiasta johtuen suosittelemme noudattamaan seuraavia ohjeita vieraillessanne vuodeosastoilla ja asumisyksiköissä:

• Omaisia/läheisiä pyydetään soittamaan etukäteen vuodeosastolle tai asumisyksikköön ja sopimaan henkilökunnan kanssa vierailusta
• Asumisyksiköissä tapahtuvat vierailut toivotaan ajoittuvan klo 14–16 välille
• Vierailuaika tulee olla kohtuullinen (n. puoli tuntia/käynti), jotta vierailujen porrastaminen yksikössä mahdollistuu ja sen myötä jää toistenkin läheisten vierailuille aikaa.
• Vierailijoiden määrä toivotaan rajattavan 2–3 henkilöön kerralla ja heidät ohjataan asukashuoneisiin. Vuodeosastoilla vierailijoiden määrää voi rajata potilashuoneen koko.
• Vierailu voi tapahtua myös vuodeosaston- tai asumisyksikön henkilökunnan osoittamassa ulkotilassa (piha-alueella tai potilaan/asukkaan olleessa esim. parvekkeella tai potilas/asukashuoneen tms. ikkunan takana). 

Vierailuissa tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
• Vierailijan tulee tapaamiseen tullessaan olla terve ja noudattaa hyvää käsihygieniaa.
• Vierailijan tulee käyttää vierailun aikana kasvomaskia, jonka saa tarvittaessa yksiköstä
• Tapaamisessa tulee säilyttää riittävä turvaväli (1–2 metriä) 
• Vierailijan tulee liikkua suorinta tietä henkilökunnan opastamana potilashuoneeseen/asukkaan asuntoon ja sieltä pois. Muualla yksikössä liikkuminen ei ole sallittua. 

Toivomme yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa voidaksemme turvata kaikilla vuodeosastoilla ja asumisen yksiköissä potilaiden, asukkaiden ja henkilökunnan terveysturvallisuuden tässä haastavassa tilanteessa.​


​Sairaalavierailut (Etelä-K​arjalan keskussairaala ja perusterveydenhuollon vuodeosastot)

Vierailukielto tulee voimaan pe 4.12. alkaen sairaaloihin ja lyhytaikaisille vuodeosastoille kiihtyneen koronatilanteen takia.

Kielto koskee keskussairaalan, Honkaharjun, Armilan, Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Parikkalan vuodeosastoja.

Kielto ei kuitenkaan koske lastentautien, synnytyksien eikä kriittisessä tilanteessa olevien potilaiden ja saattohoitopotilaiden vierailijoita. Synnytys- ja naistentautien osasto​​​​​​a koskevat vierailuohjeet löydät täältä.

Vierailijan tulee aina pitää kahden metrin turvaväli muihin potilaisiin tai vierailijoihin.

Vierailuaikaa voidaan joutua rajoittamaan 15 minuuttiin osastokohtaisesti tilojen ja henkilömäärien takia.

Päivystysosasto K4:llä vierailukielto 1.12.2020 alkaen.
Vierailut ovat sallittuja vain erityistapauksissa kuten saattohoitotilanteet ja näissä tapauksissa hoitohenkilökunta pyytää omaisia paikalle. Huom! K-siivessä vierailevien lähiomaisten tulee saapua keskussairaalan pääaulan kautta, josta on kulku K-siiven hissille C.


Päivy​​​stykseen ei vierailijoita​​


Päivystyksen tilamme Etelä-Karjalan keskussairaalassa ovat edelleen kahteen osaan jaettuina koronavirusepidemian vuoksi ja emme pysty vierailijoiden suhteen noudattamaan turvavälejä. Tästä syystä vierailijoita ei voida ottaa päivystyksessä vastaan.

Saattajat pääsee päivystyksessä vastaanottavaa hoitajaa pidemmälle vain, mikäli saattaja on päivystyksessä potilaan kannalta tarpeellinen esimerkiksi toinen lapsen vanhemmista, tulkki tai henkilökohtainen avustaja.


​​

Ympärivuorok​​autiset asumisyksiköt


Eksoten ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä suositellaan ulkovierailuja. Vierailujen aikana tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa kahden metrin turvaväliä. Kahden metrin turvavälistä voidaan tarvittaessa joustaa, jos ulkoiluttajalla on suu-nenäsuojus. 

Jos asumisyksikössä asiakkaalla on käytössään yhden hengen huone, voidaan vierailu toteuttaa yksiköstä annettavan kirurgisen suu-nenäsuojan kanssa myös asiakkaan huoneessa. Muutoin vierailija ohjataan yksikön muuhun tilaan. Vierailijoita voi asumisyksikköön tulla enintään kaksi kerrallaan. Vierailuista tulee sopia ennalta yksikön kanssa.Muut asiointiohjeet​


Poliklinikat 

Asioidessasi poliklinikoiden vastaanotoilla sairaalassa sinulle soitetaan etukäteen, mikäli ​tulet ensikäynnille. Jos käyt poliklinikalla tiheästi, soittoja ei tehdä, mutta sinua muistutetaan ohjeista käyntiesi yhteydessä.

Sairaalapapit

Sairaalapapit voivat kutsusta vierailla potilaiden ja asiakkaiden luona niin sairaaloiden osastoilla kuin hoivakodeissakin. Myös sairaalapapit käyttävät kirurgisia suu-nenäsuojia​.Share