Asiointi ja vierailu Eksoten yksiköissä

​​​​​​​​(Päivitetty 9.9.2020​)​​​​​​​​​​​

Vierailut sairaaloissa, osastoilla sekä ympärivuorokautisissa asumisyksiköissäAsumisyksiköihin ja sairaalaan uudet ohjeet vierailijoille​​​​Saavu vain terveenä, huolehdi käsihygieniasta ja turvavälistä


Vierailijat eivät saa tulla Eksoten yksiköihin sairaana.

Kaikilta vierailijoilta vaaditaan hyvää käsihygieniaa sekä yksiköihin sisään tuleville annetaan vierailun yhteydessä kirurginen suu-nenäsuojus. Vierailijoiden tulee käyttää aina ensin käsihuuhdetta ja asettaa vasta sitten kirurginen suu-nenäsuojain kasvoille. Käsihuuhdetta tulee käyttää myös pois lähtiessä sekä muutenkin tarpeen mukaan.

Vierailijoita ohjataan Eksoten tiloissa kylteillä. (​Vierailijoille.pdf ​)​

​​
Hoivan vuodeosastot ja asumisyksiköt


Koronaepidemiasta johtuen suosittelemme noudattamaan seuraavia ohjeita vieraillessanne vuodeosastoilla ja asumisyksiköissä:

• Omaisia/läheisiä pyydetään soittamaan etukäteen vuodeosastolle tai asumisyksikköön ja sopimaan henkilökunnan kanssa vierailusta
• Asumisyksiköissä tapahtuvat vierailut toivotaan ajoittuvan klo 14–16 välille
• Vierailuaika tulee olla kohtuullinen (n. puoli tuntia/käynti), jotta vierailujen porrastaminen yksikössä mahdollistuu ja sen myötä jää toistenkin läheisten vierailuille aikaa.
• Vierailijoiden määrä toivotaan rajattavan 2–3 henkilöön kerralla ja heidät ohjataan asukashuoneisiin. Vuodeosastoilla vierailijoiden määrää voi rajata potilashuoneen koko.
• Vierailu voi tapahtua myös vuodeosaston- tai asumisyksikön henkilökunnan osoittamassa ulkotilassa (piha-alueella tai potilaan/asukkaan olleessa esim. parvekkeella tai potilas/asukashuoneen tms. ikkunan takana). 

Vierailuissa tulee noudattaa seuraavia ohjeita:
• Vierailijan tulee tapaamiseen tullessaan olla terve ja noudattaa hyvää käsihygieniaa.
• Vierailijan tulee käyttää vierailun aikana kasvomaskia, jonka saa tarvittaessa yksiköstä
• Tapaamisessa tulee säilyttää riittävä turvaväli (1–2 metriä) 
• Vierailijan tulee liikkua suorinta tietä henkilökunnan opastamana potilashuoneeseen/asukkaan asuntoon ja sieltä pois. Muualla yksikössä liikkuminen ei ole sallittua. 

Toivomme yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa voidaksemme turvata kaikilla vuodeosastoilla ja asumisen yksiköissä potilaiden, asukkaiden ja henkilökunnan terveysturvallisuuden tässä haastavassa tilanteessa.​Sairaalavierailut (Etelä-K​arjalan keskussairaala ja perusterveydenhuollon vuodeosastot)

Vierailut ovat epidemiatilanteesta johtuen vain lähiomaisille. Osastoilla ja muissa Eksoten tiloissa vierailijoita ohjataan kylteillä ja he saavat kirurgisen suu-nenäsuojan.

Eksotelta toivotaan, että hyväkuntoisten, pian kotiutuvien, potilaiden osalta suosittaisiin ensisijaisesti etäyhteydenottoa. Potilaalle voi soittaa tämän omaan puhelimeen tai ottaa yhteyttä mobiililaitteella. Videopuhelut ovat sallittuja ja suositeltuja.

Tapaamista ehdotetaan mahdollisuuksien mukaan ulkona. Muutoin vierailu tehdään potilaan omassa huoneessa. Sairaalan muissa tiloissa ei saa liikkua ja kanttiinissa vierailujen aikana käyminen ei ole sallittua.

Vierailijan tulee aina pitää kahden metrin turvaväli muihin potilaisiin tai vierailijoihin.

Vierailuaikaa voidaan joutua rajoittamaan 15 minuuttiin osastokohtaisesti tilojen ja henkilömäärien takia.

Huom! K-siivessä vierailevien lähiomaisten tulee saapua K-siiven aulan kautta. Keskussairaalan pääaulasta pääsee K-siipeen ainoastaan kulkemalla yhdyskäytävää pitkin parkkitaloon. Parkkitalon 4. kerroksesta ulkokautta K-siiven aulaan. 

Synnytys- ja naistentautien osasto​​​​​​a koskevat vierailuohjeet löydät täältä.

Päivystykseen ei vierailijoita

Päivystyksen tilamme Etelä-Karjalan keskussairaalassa ovat edelleen kahteen osaan jaettuina koronavirusepidemian vuoksi ja emme pysty vierailijoiden suhteen noudattamaan turvavälejä. Tästä syystä vierailijoita ei voida ottaa päivystyksessä vastaan.

Saattajat pääsee päivystyksessä vastaanottavaa hoitajaa pidemmälle vain, mikäli saattaja on päivystyksessä potilaan kannalta tarpeellinen esimerkiksi toinen lapsen vanhemmista, tulkki tai henkilökohtainen avustaja.


Miksi vierailijat käyttävät maskia, mutta hoitajat eivät?​

 
Olemme saaneet kyselyjä siitä, miksi vierailijoille tarjotaan suu-nenäsuojaa, mutta oma henkilökuntamme ei käytä samalla osastolla suojaimia.

Terveydenhuollon työntekijöitä on ohjeistettu tarkasti pysymään kotona, mikäli he ovat vähänkään oireisia. Eksotella työntekijät eivät saa tulla oireisena töihin. Omaisten ei voida olettaa kykenevän arvioimaan omaa terveydentilaansa kuten terveydenhuollon ammattilaiset.

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on myös vapaa-ajallaan muuta väestöä suurempi vastuu omasta toiminnastaan, joten he toimivat esimerkiksi kaupassa asioidessaan tiettyä varovaisuutta noudattaen. 

Työntekijät noudattavat potilaskontakteissa Eksoten ohjeiden mukaisia varotoimia. Emme voi edellyttää samanlaista toimintatapaa omaisilta ja siksi omaisille paras tapa suojata läheisensä vierailulla on käyttää suu-nenäsuojaa. 
Ympärivuorokautiset asumisyksiköt


Eksoten ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä suositellaan ulkovierailuja. Vierailujen aikana tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa kahden metrin turvaväliä. Kahden metrin turvavälistä voidaan tarvittaessa joustaa, jos ulkoiluttajalla on suu-nenäsuojus. 

Jos asumisyksikössä asiakkaalla on käytössään yhden hengen huone, voidaan vierailu toteuttaa yksiköstä annettavan kirurgisen suu-nenäsuojan kanssa myös asiakkaan huoneessa. Muutoin vierailija ohjataan yksikön muuhun tilaan. Vierailijoita voi asumisyksikköön tulla enintään kaksi kerrallaan. Vierailuista tulee sopia ennalta yksikön kanssa.Muut asiointiohjeet


Poliklinikat 

Asioidessasi poliklinikoiden vastaanotoilla sairaalassa sinulle soitetaan etukäteen, mikäli ​tulet ensikäynnille. Jos käyt poliklinikalla tiheästi, soittoja ei tehdä, mutta sinua muistutetaan ohjeista käyntiesi yhteydessä.

Sairaalapapit

Sairaalapapit voivat kutsusta vierailla potilaiden ja asiakkaiden luona niin sairaaloiden osastoilla kuin hoivakodeissakin. Myös sairaalapapit käyttävät kirurgisia suu-nenäsuojia​.Share