Anna palautetta

 

Avaa palautelomake klikkaamalla tästä
 
Sotepalautelomake avautuu uuteen ikkunaan. Huom! Jos käytössäsi on Internet Explorer -selain, palautteen lähettäminen vaatii vähintään version 9. Salassa pidettäviä tietoja ei tule lähettää sähköisellä palautelomakkeella tai sähköpostilla.

Tällä palautelomakkeella et voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita Eksotessa. Myöskään sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävän tiedon välittämiseksi.​

Mikäli asiakassuhteessa et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus tai kantelu, jos olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun. Lisäksi mahdollisissa potilas-, lääke- ja esinevahingoissa voit hakea korvausta. Lisätietoa ja lomakkeet ovat ​Eksoten sivustolla Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon​.Share