Anna palautetta

 

Avaa palautelomake klikkaamalla tästä
 
Palautelomake avautuu uuteen ikkunaan. Huom! Jos käytössäsi on Internet Explorer -selain, palautteen lähettäminen vaatii vähintään version 9.

Lomakkeella ei voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita Eksotessa. Näissä tapauksissa ota yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen.
 
Sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävän tiedon välittämiseksi. Salassa pidettäviä tietoja ei tule lähettää sähköisellä palautelomakkeella tai sähköpostilla.