Anna palautetta

​​​ 

Kiitos arvokkaasta palautteestasi ja kehittämisideastasi!

Anna palautetta > Eksoten sosiaali- ja terveyspalveluista

Anna palautetta > Eksoten verkkosivuista, Eksoten asiointipalvelusta tai asiakaslaskutuksesta​

HUOM! ​Palautekysely toimii kaikilla tuetuilla selaimilla (älä käytä Internet Explorer -selainta). Palautelomake avautuu uuteen ikkunaan.​

Palautekyselyllä et voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita Eksotessa. Myöskään sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävän tiedon välittämiseksi.​ Älä koskaan lähetä salassa pidettäviä tietoja sähköisellä palautekyselyllä tai sähköpostilla.​​ 

Tietosuojaseloste asiakaspalautejärjestelmä

​Kirjallinen muistutus tai kantelu
Mikäli asiakassuhteessa et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus tai kantelu, jos olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun. Lisäksi mahdollisissa potilas-, lääke- ja esinevahingoissa voit hakea korvausta. Lisätietoa ja lomakkeet ovat ​Eksoten sivustolla Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon​.Share