Sosiaali- ja terveyspalvelut Eksotessa

​​
​Eksote tuottaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan noin 130 000 asukkaalle. Meille hakeutuu asiakkaita myös muualta Suomesta.

Toimipisteitä meillä on noin sata. Eksoten kaikki toimipisteet ovat kaikkien eteläkarjalaisten käytössä, riippumatta ​kotikunnasta.​​​​​ Palveluitamme ovat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutus, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat vanhustenpalvelut. Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta.

Olemme maakunnan suurin työnantaja. Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5 000.

​Mitä Eksotessa on saatu aikaan?

​​​​​
Eksote on toteuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vuodesta 2010. Kustannuksia on kyetty merkittävästi leikkaamaan muun muassa purkamalla laitoshoitoa ja vastaavasti kehittämällä voimakkaasti kotiin vietäviä palveluita sekä kuntoutusta. Lue täältä​, mitä muuta Eksotessa on saatu aikaan ja miten muutokset näkyvät kansalaisille parempana palveluna.

 

Miten Eksote on luomassa tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa?

 
Eksote on mukana useissa valtakunnan kärkihankkeissa ja sote-uudistuksen työryhmissä. Lue lisää täältä​.​

 Share