Eksoten alkuvuoden tulos on hyvä

Julkaistu: 12.8.2016 13:45
Päivitetty: 12.8.2016 13:48
Eksoten taloudellinen tulos on kehittynyt edelleen myönteiseen suuntaan. Vaikka palvelumaksujen korotus jätettiin lähes indeksikorotuksen tasolle, on kuuden kuukauden tulos 4,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Suunnitteilla on talousarvion ylittävän ylijäämän käyttäminen jonojen lyhentämiseen ja toimenpiteiden ostamiseen potilaille.

Eksoten käyttösuunnitelmaan verrattuna tammi-kesäkuun tulos oli 3,4 miljoonaa euroa parempi. Koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan käyttösuunnitelmaa 4,6 miljoonaa euroa parempi. Hyvä tulos syntyi erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluissa, missä ennaltaehkäiseviä palveluja kehittämällä on pystytty purkamaan laitoshoitoa muun muassa lastensuojelussa.

Valtioneuvosto korotti kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen enimmäismaksuja tämän vuoden alusta alkaen, ja monessa kunnassa enimmäismaksut otettiin käyttöön. Kunta voi lain mukaan kuitenkin päättää ottaa käyttöön enimmäismaksuja pienemmät maksut. Eksoten hallitus päätti, että korotusta ei maksateta asiakkailla ja potilailla, joten Eksoten asiakasmaksuja tarkistettiin ainoastaan indeksikorotuksen verran. Siitä huolimatta alkuvuoden tulos on 4,3 milj. euroa ylijäämäinen. Asia on merkityksellinen, kun valtakunnallisesti vertaillaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusrakenteita.
Ylijäämällä katetaan Eksotelle aiemmin syntynyttä alijäämää suunnitelman mukaisesti. Eksotessa suunnitellaan, että tästä yli jäävällä osuudella voitaisiin lyhentää jonoja ja ostaa toimenpiteitä potilaille.

Myös toiminnalliset tavoitteet saavutettiin

Hyvän taloudellisen tuloksen lisäksi Eksote saavutti myös toiminnalliset tavoitteet vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. 

Perhepalveluissa kehitettiin menestyksekkäästi avopalveluita ja varhaista tukea. Tulokset näkyivät raskaampien palvelujen, kuten lasten huostaanottojen, tarpeen vähenemisenä.
Työtä pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi jatkettiin. Maahanmuuttopalvelut vastasivat haasteelliseen turvapaikan hakijoiden lisääntymisestä seuranneeseen tilanteeseen. Honkaharjun psykiatrisen osaston toiminnoista osa siirrettiin avohoitoon ja osa keskussairaalan yhteydessä sijaitseville osastoille. Koko palvelujärjestelmää harmonisoitiin Imatran ja Eksoten hyviä toimintatapoja yhdistämällä. Uusi ikäihmisten psykososiaalisen tuen yksikkö perustettiin.

Vammaispalveluissa henkilökohtaista budjetointia, henkilökohtaisen avun arviointia ja vammaisten työllistymiseen tähtääviä toimia kehitettiin. Näiden palvelujen, avotyössä ja tuetussa työssä olevien asiakkaiden määrä kasvoi. Arjen tukipisteiden asiakasmäärä kasvoi. Liikkumisen tuen uudet kokeilut aloitettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja asiakkaiden kanssa.

Terveys- ja vanhustenpalvelujen käyntimäärien mukaan vuode- ja laitoshoitopäivät laskivat ja avotoiminta lisääntyi eri puolilla. Hoitotakuu toteutui kaikkien toimintojen osalta, mutta tavoitteena on vielä tämän vuoden aikana lyhentää erityisesti toimenpidejonoja. Hoitoon pääsyn seuraamiseksi Eksoten yleisille verkkosivuille avattiin toukokuussa hyvinvointi- ja terveysasemakohtainen kahden päivän viiveellä päivittyvä jonotieto. Lääkärin etävastaanotot käynnistettiin terveys- ja hyvinvointiasemilla huhtikuussa. Palvelua alettiin tarjota Armilan terveysasemalta Savitaipaleen ja Luumäen terveys- ja hyvinvointiasemille yhtenä päivänä viikossa. Myös Mallu-autosta on yhteys lääkäriin. 

Yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön toiminta käynnistyi alkuvuonna ja osoittautui hyväksi integroidun organisaation mahdollistamaksi toimintatavaksi. Monia päivystyskäyntejä voitiin korvata ensihoitajan tekemällä kotikäynnillä, jossa hänellä on muun muassa mahdollisuus hoidontarpeen arvion lisäksi tehdä pieniä toimenpiteitä ja tarvittaessa varata asiakkaalle valmiiksi myöhempiä hoitokontakteja.

Kotikuntoutuksen resursseja lisättiin edelleen tehtävänsiirtoina hoivasta. Kotikuntoutusinterventioiden määrä lisääntyi alueella jatkuvasti ja kuntoutuksen vaikuttavuus osoitettiin. Hoivan palveluntarve väheni kuntoutusinterventioiden tuloksena noin 20 % neljän kuukauden seurannassa. Kotikuntoutus kuntoutti paljon todella huonokuntoisia ihmisiä, joilla on suuri palveluntarve.

Puolivuotisraportti käsitellään Eksoten hallituksen kokouksessa 17.8.


Share