Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos kehittävät yhdessä uusia malleja kotona asuvien turvallisuuden parantamiseksi

Julkaistu: 26.10.2016 10:20
Päivitetty: 26.10.2016 10:32

Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos ovat aloittaneet vuoden 2016 alusta yhteisen toiminnan, jonka tavoitteena on kotona asuvien turvallisuuden parantaminen ja varmistaminen. Toimintaa toteutetaan Kotona Asumisen Turvallisuus (KAT) -hankkeessa.

Eksote ja pelastuslaitos ovat työstäneet asumisturvallisuuskortin, jonka tarkoituksena on kartoittaa yksilöllisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat kotona asumisen turvallisuuteen. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi asunnon turvallisuustaso ja asukkaan tottumukset arjessa. Kortin arvion avulla voidaan huomata parannettavia asioita ja niihin voidaan puuttua erilaisilla toimenpiteillä siten, että esimerkiksi tapaturmia ja onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä mahdollisimman tehokkaasti.

Asumisturvallisuuskortti testataan pienellä joukolla Etelä-Karjalassa Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen eri työntekijöiden toimesta 31.10.–11.11.2016. Testaaja saattaa olla ensihoitaja, palotarkastaja, psykososiaalisen tuen kotikäynnin tekijä tai kotihoidon työntekijä asukkaan kotona. Testauksen tarkoituksena on selvittää pystytäänkö kortissa kartoitettavilla asioilla parantamaan kotien turvallisuutta parempaan suuntaan.

Lisätietoja:

Kristiina Kapulainen, projektipäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi

Jani Kanerva, riskienhallintapäällikkö, Pelastuslaitos, p. 05 616 7008, jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fiShare