Eksote otti käyttöön teknologialla tuettuja toimintamalleja ikäihmisten tueksi

Julkaistu: 12.10.2016 10:20
Päivitetty: 12.10.2016 10:51

​​Eksote on ollut Suomen edustajana mukana Euroopan laajuisessa SmartCare‐hankkeessa, jossa kehitettiin ja otettiin käyttöön teknologialla tuettuja toimintamalleja ikäihmisten palveluihin.

Eksote edusti Suomea Euroopan laajuisessa SmartCare‐hankkeessa, joka kesti 3,5 vuotta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää teknologialla tuettuja toimintamalleja ikäihmisten palveluihin. Näiden toimintamallien tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista, mahdollistaa palvelujen saatavuus ikäihmisten määrän lisääntyessä ja luoda mahdollisuuksia omaisille osallistua ikäihmisten arkeen myös kauempaa.

Hankkeen aikana Eksotessa kehitettiin ja otettiin käyttöön etäkäynnit kotihoidon asiakkaille sekä GPS‐paikannusta hyödyntävä turvaranneke, joka mahdollistaa muistikuntoutujan ulkona liikkumisen ilman pelkoa eksymisestä. Etäkäynnit soveltuvat kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea päivittäisissä toiminnoissa. Lisäksi näitä helppokäyttöisiä videoyhteyksiä hyödynnetään omaishoitajien tukemiseen sekä omaisten ja ikäihmisten väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lähitulevaisuuden tavoitteena on lisätä etäkäyntejä ja näin mahdollistaa kotihoidon palvelujen saatavuus niitä tarvitseville. GPS-turvarannekkeita on ollut käytössä noin 100 ikäihmisellä ja kokemukset ovat olleet hyviä.

Ikäihmisillä ja heidän omaisillaan on mahdollisuus tutustua helppokäyttöiseen videoyhteyteen ja GPS‐turvarannekkeeseen Eksoten Toimivassa huushollissa Lappeenrannan Iso apu ‐palvelukeskuksen yhteydessä. Toimivassa huushollissa
on esillä myös erilaisia kotona asumista tukevia ratkaisuja ja muistikuntoutujien apuvälineitä.

Lisätietoja:

Katja Rääpysjärvi, projektipäällikkö, p. 040 183 5366, katja.raapysjarvi@eksote.fi
Taina Jaako, hoivajohtaja, p. 040 828 3186, taina.jaako@eksote.fiShare