Eksote vahvistaa tukipalvelujaan isojen muutosten tukemiseksi

Julkaistu: 2.6.2016 8:00
Päivitetty: 2.6.2016 8:07

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) on havaittu, että isojen muutosten myötä tukipalveluja tulee vahvistaa. Imatran sote-palvelujen yhdistäminen kasvatti organisaation kokoa. Erilaiset isot toiminnalliset muutokset, kuten keskussairaalan silmäpoliklinikan ulkoistus ja K-sairaalan tulo vaativat paljon työtä tukipalveluissa. Myös Eksoten tarkastuslautakunta on havainnut vahvistamisen tarpeen.

Eksote on järjestänyt vuoden 2016 alusta Imatran puolesta perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Imatra oli ennen vuotta 2016 mukana Eksotessa vain erikoissairaanhoidon ja vammaispalvelulain tarkoittaman erityishuollon osalta. Imatralta siirtyvien toimintojen mukana Eksoten henkilötyövuodet kasvoivat 662 henkilötyövuodella. Vuonna 2016 Eksotessa tehdään arviolta 4 634 henkilötyövuotta.

Eksoten toimintakuluissa Imatran sosiaali- ja perusterveydenhuollon osuus uutena toimintana tarkoittaa vuositasolla 57,5 miljoonan euron (14,9 %) lisäystä.

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi ja sen vaikutukset​


Eksotessa on käynnissä keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin eli K-sairaalan toteuttaminen, johon on varattu vuoden 2018 loppuun 70 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 talousarviossa keskussairaalan uudisrakennusosaan on varattu 13,7 miljoona euroa ja peruskorjaukseen 8,3 miljoonaa euroa. Investointiin ja rakentamiseen sisältyy paljon erilaisia laite- ja palveluhankintoja. Samalla sairaalaan on suunnitteilla isoja toiminnallisia muutoksia. 

Hallituksen kanssa käydyssä keskustelussa todettiin, että kaikki muutokset yhdessä vaikuttavat siihen, että henkilöstöpalvelujen, hankintojen ja sisäisen valvonnan osaamista organisaatiossa tulee vahvistaa. Tarkastuslautakunta kiinnitti raportissaan huomiota siihen, että hankintoihin, sopimushallintaan ja henkilöstöhallinnon johtamiseen täytyy panostaa.Lisätietoja:
Pentti Itkonen 
toimitusjohtaja
p. 050 387 7600
pentti.itkonen@eksote.fi


Share