Eksoten hallituksen päätökset 12.10.2016

Julkaistu: 13.10.2016 10:35
Päivitetty: 13.10.2016 10:38

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 12.10.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marjut Kuvaja-Kukkonen ja Päivi Löfman.

3. Suunnitelma vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden asiakaspalvelurakenteen uudistamiseksi

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Geriatrian erikoislääkärin virkojen (2) perustaminen


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Kuntalaisaloite/vetoomus: Sairaanhoitajan toimipaikan pysyminen Mansikkalassa/Mansikkalan hyvinvointiaseman asiakkaat


Päätös: Hyväksyttiin.

6. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös:  Merkittiin tiedoksi.

7. Muut mahdolliset asiat


Päätös: Ei ollut.​Share