Eksoten hallituksen päätökset 13.6.2016

Julkaistu: 14.6.2016 7:35
Päivitetty: 14.6.2016 7:43

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 13.6.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Jukka Vuorinen.

3. Imatran maksuosuuden määrääminen vuodelle 2016


Päätös: Hyväksyttiin.

4. Tehyn esitys Eksoten paikallisen palkkausjärjestelmän TVA-tasojen euromäärien korottamiseksi


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Honkaharjun toiminnallisten muutosten aiheuttama vaikutus toimitilavuokraan 


Päätös: Hyväksyttiin.

6. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Muut mahdolliset asiat


Syksyn 2016 hallituksen kokousaikataulu:

17.8. 
31.8. (kokous + seminaari)
14.9.
28.9. 
12.10.
26.10.
9.11.
23.11.
7.12.
21.12

Kokoukset aloitetaan klo 15. Puheenjohtajapalaveri pidetään kokousviikon maanantaina klo 14.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tukipalvelujen vahvistaminen 


Hallitus keskusteli kokouksessaan 1.6.2016 Eksoten tukipalvelujen vahvistamisesta. Tämä todettiin tarpeelliseksi muun muassa Imatran sote-palvelujen integraation ja K-sairaalan edellyttämien hankintojen valmistelun takia. 

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösesitys: osana tukipalvelujen vahvistamista Eksoten henkilöstöjohtajan virka julistetaan haettavaksi. 

Päätös: Hyväksyttiin. Henkilöstöjohtajan tehtäväkuvausta määriteltäessä tulee määritellä myös hänen ja hallintojohtajan välinen työnjako.Share