Eksoten hallituksen päätökset 16.5.2016

Julkaistu: 18.5.2016 13:20
Päivitetty: 18.5.2016 13:27

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 16.5.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Löfman ja Tuija Nummela.

3. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta


Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän esitystä työssäoppimiseen liittyvien korvausten poistamiseksi tai pienentämiseksi ei hyväksytä.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Edustajan nimeäminen Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socomin varsinaiseen yhtiökokoukseen


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin toimitusjohtaja Riitta Piirosen esitys Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n vuoden 2015 tilinpäätöksestä, toimitusjohtaja Jouko Partasen esitys Saimaan Tukipalvelut Oy:n vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja toimitusjohtaja Miia Hokkasen esitys Saimaan talous ja tieto Oy:n vuoden 2015 tilinpäätöksestä. 

Hallituksen kokous 15.6. siirretään pidettäväksi ma 13.6. klo 14.00.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.Share