Eksoten hallituksen päätökset 17.8.2016

Julkaistu: 18.8.2016 10:10
Päivitetty: 18.8.2016 10:02

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 17.8.2016 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoinen ja Leena Kohvakka-Turja.

3. Puolivuotisraportti 2016

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Etelä-Karjalan alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016-2018

Päätös: Hyväksyttiin.

5.Tulevaisuuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinta ja UNA-yhteistyöhankkeeseen sitoutuminen

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Lappeenrannan kaupungin lausuntopyyntö Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteeseen: Terveysasemapilotointi –kokeilu

Lausuntoa täydennettiin kokouksessa seuraavasti:
Lisäksi on syytä huomata, että jo nykytilanteessa Eksoten palveluista merkittävän osan tuottavat yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat. Eksoten ostopalvelut ovat vuositasolla yhteensä noin 81 miljoonaa euroa ja ne jakautuvat seuraavasti:
- sairaalapalvelujen ostot (eli vaativa erikoissairaanhoito) noin 22 miljoonaa
- asumis- ja hoivapalvelut sekä muiden asiakaspalvelujen ostot yhteensä noin 47 miljoonaa
- lääkäri-, laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot noin 12 miljoonaa

Sairaalapalvelujen ostoista noin 17 miljoonaa euroa on HUS kuntayhtymältä. Eksote ostaa siis vuodessa palveluja yksityisiltä ja kolmannen sektorin palveluntuottajilta yli 60 miljoonalla eurolla vuodessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Työsuhteisten sopimusten muuttaminen virkasuhteiksi työelämäpalvelujen tulosalueella

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat

Hallituksen kokous ja seminaari 31.8.2016. Seminaari pidetään klo 12.30 alkaen, hallituksen kokous klo 15.00.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Hallituksen esityslista 17.8.2016Share