Eksoten hallituksen päätökset 23.11.2016

Julkaistu: 24.11.2016 8:40
Päivitetty: 24.11.2016 8:44

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 23.11.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Ilpo Heltimoinen.

3. Seurantaraportti 10/2016


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Toimintaohje alaikäisten koskemattomuuden turvaamiseksi Eksoten tukisuhdetoiminnassa


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Hallituksen selvitys tarkastuslautakunnalle päivystyksen läpimenoaikoja koskien


Päätös: Hyväksyttiin.

6. Valtuuston 28.9.2016 päätösten toimeenpano


Päätös:  Hyväksyttiin.

7. Valtuuston 21.12.2016 asialistan hyväksyminen


Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin projektipäällikkö Katja Klemolan esitys kansallisen sote-mittariston kehitystyöstä ja kuntoutusjohtaja Markku Huplin esitys Kela-hankkeesta ja kuntoutuksen mittaristosta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​Share