Eksoten hallituksen päätökset 26.10.2016

Julkaistu: 27.10.2016 9:45
Päivitetty: 27.10.2016 9:46

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 26.10.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Sakari Paakkinen.

3. Seurantaraportti 9/2016


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Hallituksen esitystä maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi koskevan lausuntoluonnoksen valmistelu


Päätös: Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että Eksoten integroidun mallin edellytykset ja sen myönteinen vaikutus kustannustehokkuuteen lisätään lopputiivistyksenä lausuntoon.

5. Lausuntoluonnos hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta


Päätös: Hyväksyttiin.

6. Lastensuojelun, vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen perhehoidon toimintaohjeiden hyväksyminen


Päätös:  Hyväksyttiin.

7. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) hakeminen


Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin selvitys kotihoidon tilanteesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Päätettiin kokouksessa ottaa käsiteltäväksi TA 2107 valmistelu.

10. TA2017 valmistelu


Toimitusjohtaja päätösesitys:

Hallitus päättää, että:
- vuoden 2017 talousarviota valmistellaan edellä kuvatun mukaisesti eli jäsenkuntien maksuosuuksia pienennetään 21,7 miljoonaa euroa jäsenkuntien kanssa vuonna 2013 sovittuun kantokykylaskelmaan verrattuna;
- palvelusopimusneuvottelut käydään edellä kuvatun talousarviovalmistelun mukaisesti; ja
- jäsenkuntien omistamia, Eksoten sote-palvelujen tuottamiseen vuokraamia kiinteistöjä koskevaa asiaa ei käsitellä palvelusopimusneuvotteluissa vaan se ratkaistaan erillisenä kysymyksenä.

Päätös: Hyväksyttiin.​Share