Eksoten hallituksen päätökset 28.9.2016

Julkaistu: 30.9.2016 8:40
Päivitetty: 30.9.2016 8:45

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 28.9.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Heikki Tanninen.

3. Seurantaraportti 8/2016


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Hallituksen esitystä maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi koskevan lausuntoluonnoksen valmistelu


Päätös: Käsiteltiin lausuntoluonnosta ja jatketaan käsittelyä seuraavassa hallituksen kokouksessa 12.10.2016.

5. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi

6. Muut mahdolliset asiat


Vuoden 2017 talousarvion valmistelu


Valmistelun lähtökohtana ovat Eksoten palveluverkkosuunnitelman (2014–2018) mukaiset jäsenosuudet vähennettynä kilpailukykysopimuksen kustannusvaikutuksilla 15,9 miljoonaa euroa. Alijäämiä jää vuodelle 2017 katettavaksi arviolta 3,5 miljoonaa euroa, minkä takia talousarvio on tämän verran ylijäämäinen.

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösesitys:
- hallitus päättää, että talousarvion valmistelua jatketaan edellä kuvatuista lähtökohdista

Päätös:  Hyväksyttiin.

Eksoten edustajan valinta Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen


Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 12.10.2016 klo 11.00 osoitteessa: HTC Helsinki, Pinta-rakennus, Kolumbus-auditorio, Tammasaarenkatu 3, Helsinki. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Aikaisempina vuosina Eksoten edustajana on toiminut Lappeenrannan kaupungin edustajaksi valittu henkilö.

Esittelijän kokouksessa tekemä päätösesitys:
Hallitus päättää nimetä Eksoten edustajaksi Kuntien Tiera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Lappeenrannan kaupunginhallituksen nimeämän edustajan.

Päätös: Hyväksyttiin.​Share