Eksoten hallituksen päätökset 4.5.2016

Julkaistu: 6.5.2016 12:50
Päivitetty: 6.5.2016 12:51

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 4.5.2016 kokouksesta:​

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Vuorinen ja Leena Kohvakka-Turja.

3. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen päätösvallan delegointi


Päätös: Hyväksyttiin.

4. Laboratorio ICT-palveluiden (laboratoriotietojärjestelmän) hankkiminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin toimitusjohtaja Timo Koivu esitys Medi-IT Oy:n vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja toimitusjohtaja Niina Ovaskan esitys Etelä-Karjalan sairaalaparkki Oy vuoden 2015 tilinpäätöksestä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Share