Eksoten hallituksen päätökset 6.4.2016

Julkaistu: 7.4.2016 10:20
Päivitetty: 7.4.2016 10:34

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 6.4.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Paakkinen ja Sinikka Poskiparta.

3. Hankintapäätös: tehostetun perhetyön suorahankinta


Päätös: Hyväksyttiin.

4. Eksoten edustajan valinta Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin palvelupäällikkö Raija Kojon esitys ”Sosiaaliseen hätätilanteeseen vastaaminen perhepalveluissa”.

Toimitusjohtaja esitteli tilannekatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan uudistuksen valmistelusta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.Share