Eksoten hallituksen päätökset 9.11.2016

Julkaistu: 10.11.2016 10:35
Päivitetty: 10.11.2016 10:45

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 9.11.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Poskiparta ja Pentti Salenius.

3. Kolmen (3) vastaavan hoitajan ja yhden (1) vastaavan ohjaajan virkojen perustaminen


Päätös: Hyväksyttiin.

4. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainen ottamisvaltuudet vuonna 2017


Päätös: Hyväksyttiin.

6. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2017


Päätös:  Hyväksyttiin.

7. Hankintavaltuuksien delegointi julkisista hankinnoista annetun lain 67 §:n tarkoittamissa tapauksissa


Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat


Tarkasteltiin maakunta- ja sote-uudistuksen sekä julkisista hankinnoista annettua lakia koskevan muutosesityksen mahdollisia vaikutuksia Eksoten nykyisiin osakkuusyhtiöihin. Share