Eksoten hoivan ja vammaispalvelujen henkilökunta kehittävät ikääntyneen ja vammaisen henkilön perhehoitoa yhteistyössä

Julkaistu: 6.9.2016 14:15
Päivitetty: 6.9.2016 14:27

​Eksoten hoivan ja vammaispalvelujen henkilökunta kehittävät ikääntyneen ja vammaisen henkilön perhehoitoa yhteistyössä. Tavoitteena on saada ensimmäiset jatkuvan perhehoidon perhekodit toimintaan vuoden 2017 aikana. Aiheesta järjestetään maksuton ja avoin perhehoidon seminaari lokakuussa.

Eksoten hoivan ja vammaispalvelujen henkilökunta kehittävät ikääntyneen ja vammaisen henkilön perhehoitoa yhteistyössä. Tavoitteena on saada ensimmäiset jatkuvan perhehoidon perhekodit toimintaan vuoden 2017 aikana. Perhehoidon kehittäminen on osa Sipilän hallituksen kärkihankkeita. Kärkihankkeella luodaan uusia omais- ja perhehoidon toimintamalleja.

Perhehoito on toimintaa, jossa yksityinen henkilö sitoutuu omassa kodissaan tai hoidettavan kotona hoitamaan perhehoidossa olevaa henkilöä. Perhehoito suunnitellaan palvelemaan hoidettavan tarpeita joustavasti.

Perhehoito tarjoaa yksilöllistä hoitoa, hoivaa, huolenpitoa sekä valvontaa. Lisäksi se tarjoaa virikkeellisen ympäristön, turvallisuutta, myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita ja osallistumista perheen arkeen. Hoidettavalla on tasavertainen asema muihin perhekodin jäseniin nähden.

Perhehoito on sopiva hoitomuoto esimerkiksi silloin, kun toimintakykyä heikentää vamma, sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoidolla korvataan asumispalvelun tarvetta ja tarjotaan samalla hoidettaville mahdollisuus laajentaa elämänpiiriään. Perhehoidossa kunnioitetaan hoidettavan yksilöllisyyttä ja huomioidaan elämänhistoriaa. Kotiympäristössä toimintakyky säilyy pidempään, kun perhehoitajan tuella huolehditaan säännöllisestä ravitsemuksesta ja liikkumisesta sekä ylläpidetään muita jokapäiväisen elämän taitoja, kuten pukeutuminen ja peseytyminen. Hyvä perushoito ja perhehoitajan ympärivuorokautinen läsnäolo lisäävät elämänlaatua.

Tällä hetkellä Eksoten alueella tarjotaan perhehoitoa omaishoidon lakisääteisten vapaiden vaihtoehtona. Työn alla on toimintaohje jatkuvaan perhehoitoon, ja tavoitteena on saada ensimmäiset jatkuvan perhehoidon perhekodit toimintaan vuoden 2017 aikana.

Eksote järjestää avoimen perhehoidon seminaarin yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa 18.10.2016 klo 13–16 (Auditorio 1, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta). Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Lisätietoja:
Sari Lähteenmäki, toimipisteen vastaava, Iso apu-palveluneuvonta Imatra, p. 040 573 8134, sari.lahteenmaki@eksote.fi
Hanna Rönkkönen, palvelupäällikkö, kotona asumisen tuki ja lyhytaikaishoito, p. 040 504 9751, hanna.ronkkonen@eksote.fiShare