Eksoten kuntoutusjohtaja ministeriön komiteaan

Julkaistu: 12.9.2016 13:20
Päivitetty: 12.9.2016 13:26
​Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johdolla toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Suomessa kuluvalla hallituskaudella. Eksoten kuntoutusjohtaja Markku Hupli on kutsuttu STM:n asettaman kuntoutuksen uudistuskomitean jäseneksi. 

Suomessa kuntoutuksen kokonaisuus muodostuu lukuisista osajärjestelmistä ja kuntoutuksesta säädetään monissa eri laeissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että vakuutusjärjestelmien lainsäädännössä. Koska yhtenäinen kokonaisuus puuttuu, on kuntoutusta tarvitsevan kansalaisen erittäin vaikea hahmottaa mitä kuntoutusta on saatavilla ja mikä siitä koskee häntä.

Suomessa kuntoutuksen kokonaismenot olivat vuonna 2013 arviolta 1,9 miljardia euroa. Vaikuttavalla kuntoutuksella voidaan saavuttaa merkittäviä julkisen talouden säästöjä. Kuntoutuksen uudistus linkittyy sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen sekä rahoitus- ja valinnanvapausuudistukseen. Uudistus koskettaa monia eri yhteiskunnan sektoreita.

– Yksi tärkeimmistä tavoitteista on siirtää kuntouksen painopiste laitoksesta ihmisen arjessa tapahtuvaksi toiminnaksi, kertoo Hupli.

Uudistamiskomitean toimikausi jatkuu syyskuuhun 2017 asti. Lisätietoa löytyy S​TM:n verkkosivuilta​.Share