Eksoten lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta

Julkaistu: 11.11.2016 15:45
Päivitetty: 11.11.2016 15:49

​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ottaa kantaa sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisiin vaikutuksiin. Palvelujen saavutettu integraatio, hyvät toimintamallit ensihoidossa, tukipalvelujen hankinta maakunnallisessa yhteistyössä sekä julkisten palvelujen kustannusten taso voivat vaarantua.

Integraatio


Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kokemusten mukaan sote- ja maakuntauudistus saattaa vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraatiota. Eksotessa toteutettiin hallinnollinen integraatio 1.1.2010 kun Etelä-Karjalan kunnat siirsivät sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämisvastuun Eksotelle. Hallinnollisen integraation seurauksena kaikki palvelut tulivat saman johdon alle, mikä oli edellytys toiminnallisen integraation aloittamiselle.

Lakiesityksen mukaan nykyinen Eksote jouduttaisiin pilkkomaan sekä tilaaja- että tuottajapuolelle. Tuotettavista palveluista osa jouduttaisiin vielä yhtiöittämään. Toiminnallisen integraation edellytys eli hallinnollinen integraatio, suora johtosuhde palvelujentuottajiin, menetettäisiin. Nykyisellään Eksote on onnistunut vähentämään ympärivuorikautisia hoitopaikkoja yli 20 prosenttia vanhusten asumispalvelujen, kotihoidon ja erikoissairaanhoidon integroidulla toiminnalla. Muutoksen merkitys on ollut taloudellisesti useita miljoonia euroja. Tällainen integroitu toiminta ja sen kehittäminen vaikeutuvat, jos nykyinen kokonaisuus joudutaan pilkkomaan esityksen mukaisesti.

Ensihoito


Eksoten kokemuksen mukaan ensihoidon, päivystävän sairaalan ja kotihoidon saumaton yhteistyö on keskeinen osa integraatiota. Eksotessa on esimerkiksi hyviä kokemuksia ensihoidon ja tehostetun kotisairaanhoidon hallinnollisesta yhdistymisestä sekä tässä välimaastossa toimivan yhden hengen ensihoidon yksikön koordinoivasta asiakaslähtöisestä toiminnasta. Ensihoidon järjestämisvastuun keskittäminen vain viiteen keskukseen olisi este tälle integraatiolle. Eksoten kokemuksen mukaan ensihoito ei ole osa valmiussuunnittelun johtamista tai hätäkeskustoimintaa, eikä tästä integraatiosta ole mahdollista saada lisäarvoa.

Tukipalvelut


Lakiesityksen mukaan maakunnilla on velvoite hankkia tukipalvelut valtakunnallisilta palvelukeskuksilta. Maakunnilla tulisi olla mahdollisuus itse järjestää oma toimintansa ja tukipalvelut. Monet kunnat ja kuntayhtymät, kuten Etelä-Karjalassa, ovat oma-aloitteisesti organisoineet yhteiset tukipalvelunsa kustannustehokkaalla tavalla. Lakiesityksen seurauksena tämä kehitys menetetään.

Valinnanvapaus


Valinnanvapaus tulisi toteuttaa vaiheittain, koska sillä saattaa olla merkittävä vaikutus julkisen sektorin terveydenhuollon palvelujen tuottajiin. Palvelujen tuottaminen syrjäseuduilla ei ole yksityiselle sektorille välttämättä kannattavaa, joten nämä saattavat jäädä julkisen sektorin hoidettavaksi. Kuten syrjäseudun asukkaat, myös paljon palveluita käyttävät asiakkaat voivat jäädä julkisten palvelujen vastuulle. Nämä seikat tuovat toteutuessaan paineita asiakasmaksujen korottamiseen ja julkisten palveluiden kustannusten kasvuun.

Eksoten lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta (9.11.2016).pdfShare