Eksote panostaa geriatriseen osaamiseen

Julkaistu: 25.10.2016 8:05
Päivitetty: 25.10.2016 8:16

​​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) aloitti elokuun alussa geriatrian osaamiskeskus, joka kokoaa aiemmin eri vastuualueilla toimineet geriatrit ja alan osaamisen. Talven aikana kaikkien kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitajien geriatrista osaamista vahvistetaan koulutuksella. Myös geriatrien määrää Eksotessa pyritään lisäämään erikoistumismahdollisuuden kautta.

Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy iäkkäiden potilaiden hoidon fyysisiin, henkisiin, toiminnallisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Iäkkäät potilaat tarvitsevat erityisen kokonaisvaltaista hoitoa.

Eksotessa geriatrian osaamiskeskus kokoaa paitsi geriatrit myös Armilan kuntoutuskeskuksen lääkärit ja muistin hoidon ammattilaiset. Geriatrit osallistuvat yhdessä hoitotiimien kanssa esimerkiksi Eksoten lääketieteellisen hoidon linjausten ja vanhusten palvelujen toimintamallien kehittämiseen. 

– Toimimme ammattilaisten tukena kaikissa palveluissa, joissa iäkkäitä asiakkaita hoidetaan, myös kodeissa, kertoo osaamiskeskuksen johtaja, geriatrian ylilääkäri Marja-Riitta Jaakkola.
– Eksotessa toimii tällä hetkellä viisi geriatria. Lisäksi Armilassa on kaksi erikoistuvaa geriatria. Itä-Suomen yliopiston geriatrian erikoistumislääkärikoulutuksen käytännön työskentelyn voi suorittaa Eksotessa.

Muistin, lääkityksen ja toimintakyvyn arviointia​


Muistisairaan geriatrisella hoidolla pyritään varmistamaan, että ikääntynyt asiakas pärjää mahdollisimman pitkään turvallisesti kotona. Eksotessa muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos epäilee itsellään muistisairautta. Muistikoordinaattorit toimivat jo muistisairausdiagnoosin saaneiden tukena.

– Tulevana talvena järjestämme koulutusta muistisairaiden hoidosta kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen työntekijöille. Kokonaisvaltaisessa koulutuksessa lääkäri kertoo muistisairaudesta, hoitaja muistisairaan kohtaamisesta ja fysioterapeutti kuntoutuksesta, Jaakkola kuvaa.

Kotihoidossa geriatrit osallistuvat tarvittaessa uuden asiakkaan arviointijakson toteuttamiseen. Myös lääkehoidon järkeistämisessä ja turhien tai jopa haitallisten lääkkeiden poistamisessa tarvitaan geriatrista osaamista, sillä ikääntyneillä elimistön toiminta muuttuu. Sekä kuntoutuksessa että geriatriassa tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen, joten osaamiskeskus toimii luontevasti osana kuntoutuksen vastuualuetta.​Share