Eksoten terveys- ja hyvinvointiasemien ajantasaiset jonotiedot nettisivuilla

Julkaistu: 26.8.2016 8:10
Päivitetty: 26.8.2016 8:09

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) on ensimmäisenä Suomessa julkaistu avoterveydenhuollon tuoreet jonotiedot nettisivuille. Terveys- ja hyvinvointiasemien lääkäri- ja hoitajavastaanottojen sekä hammashoitoloiden tiedot päivittyvät automaattisesti kahden päivän viiveellä. Aiemmin tiedot julkaistiin neljästi vuodessa.

Terveydenhuoltolain 51 § määrittää, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioituun kiireettömään tutkimukseen ja hoitoon (ns. hoitotakuu). Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida hoidon tarve kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko puhelimitse tai ajanvarauksessa. 

Terveys- ja hyvinvointiasemilla tarpeelliseksi todettu kiireetön hoito tulee järjestää kolmen kuukauden sisällä ja hammashuollossa kuuden kuukauden sisällä.

– Eksoten kaikki terveys- ja hyvinvointiasemat ovat eteläkarjalaisten käytössä, joten kiireettömän hoitopaikan voi valita vaikka jonon perusteella kotikunnasta riippumatta, toteaa avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri Johanna Tulonen-Tapio.
– Potilaiden, joilla on pitkäaikaissairauksia, toivomme hoidon jatkuvuuden takia käyttävän aina samaa hoitopaikkaa.

Julkaistuissa jonotiedoissa näkyy kolmas vapaa kiireetön aika, koska se luo luotettavamman kuvan ajanvaraustilanteesta. Yksittäinen vapaa aika on voinut vapautua esimerkiksi juuri perutun ajan takia.
– Tiedoista ei voi päätellä tietyn ajankohdan reaaliaikaista ajanvaraustilannetta. Myös automaattinen tietojen julkaisu voi​​ häiriötilanteessa vääristää listaa, Tulonen-Tapio korostaa.

Linkki perusterveydenhuollon jonotietoihin Share