Eksoten uusien toimintamallien hyvät tulokset kiinnostavat kansainvälisestikin

Julkaistu: 23.6.2016 13:15
Päivitetty: 23.6.2016 13:17
​​Kansainvälisesti tunnetaan suurta mielenkiintoa sellaisiin toimintamalleihin, joilla voidaan vähentää sairaalaan joutumista. Erityisen tärkeäksi asiaksi on nousemassa se, että sairaalaan joutuvat juuri ne potilaat, jotka hyötyvät sairaalahoidosta. Tästä syystä Eksotessa kotikuntoutus ja ensihoidon uudet mallit ovat olleet kehittämisen kohteina.

Eksotessa aloitti maaliskuun alussa 24/7-toimiva uusi ensihoidon malli, yhden hengen liikkuva päivystysyksikkö. Uudessa mallissa ensihoito ja tehostettu kotisairaanhoito kuuluvat saman palvelupäällikön alaisuuteen ja ensihoito muodostaa uuden lähipalvelun kansalaiselle. Toiminta on Suomessa uutta. Kyseessä ei ole perinteinen ambulanssi, vaan yhden ensihoitajan yksikkö, joka pystyy arvioimaan potilaan hoidon tarpeen ja hoitamaan potilaan kotona monet niistä toimenpiteistä, jotka hoitaja tekee sairaalassa päivystyspoliklinikalla, sekä ohjaamaan potilaan tarvittaessa jatkohoitoon.

Toiminnasta on jo muutaman ensimmäisen kuukauden aikana saatu erittäin hyviä tuloksia. Uusi yksikkö teki kesäkuun puoliväliin mennessä yhteensä 708 tehtävää. Toiminta säästi laskelmien mukaan vähintään 70 000 euroa reilun kolmen kuukauden aikana. 65 % potilaista hoidettiin tai heidän hoidon tarpeensa arvioitiin kotona sairaalan sijaan. Sekä potilaat, omaiset että henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä uuteen malliin.

Kotikuntoutuksen mallilla on saavutettu merkittäviä taloudellisia hyötyjä

Kuutisen vuotta sitten Eksotessa aloitettiin ikäihmisten laitoshoidon purkaminen. Laitospaikkojen vähentämisen myötä, palveluasumista ja erityisesti kotiin vietävää ennaltaehkäisevää kuntoutusta on kehitetty voimakkaasti. Kotikuntoutuksen toimintamalli muodostuu kolmesta osasta: varhaisesta puuttumisesta, kotihoitoa koordinoivasta kuntoutuksesta ja monialaisesta kotikuntoutuksesta. Kuntoutus aloitetaan heti, ja sitä on alussa tiiviisti 2–4 kertaa viikossa. Tämä edellyttää, että fysio- ja toimintaterapeutteja on riittävästi. Eksotessa työskentelee kotikuntoutuksessa tällä hetkellä hieman yli 30 terapeuttia. Lisäksi kotihoidon hoitajat koulutetaan jatkokuntoutukseen.

Tehtyjen laskelmien mukaan kuntoutuksen piirissä olleet asiakkaat ovat käyttäneet muita Eksoten palveluja vuonna 2015 noin kolmen miljoonan euron arvosta vähemmän kuin aiemmin.Share