Eksoten valtuuston päätökset 15.6.2016

Julkaistu: 15.6.2016 16:10
Päivitetty: 15.6.2016 16:15

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 15.6.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen avaus 


Päätös: Puheenjohtaja Antti Kaarna avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen


Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin luettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markku Timonen ja Marko Vainikka.

5. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyminen


Päätös: Hyväksyttiin.

6. Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus


Valtuuston puheenjohtaja esitti seuraavaa käsittelyjärjestystä: Keskustelu § 6-8 käydään yhdessä. Puheenvuorot käytetään seuraavassa järjestyksessä:
- toimitusjohtaja Pentti Itkonen
- hallinto- ja henkilöstöjohtaja Keijo Siiskonen
- talousjohtaja Liisa Mänttäri ja vastuualueiden johtajat
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heikki Lohi
- valtuustoryhmien puheenvuorot suuruusjärjestyksessä
- yksittäiset valtuutetut

Hyväksyttiin käsittelyjärjestys.

Päätös: Merkittiin tiedoksi vuoden 2015 tilintarkastuskertomus.

7. Arviointikertomus vuodelta 2015


Päätös: Hyväksyttiin.

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2015


Päätös: Hyväksyttiin.

9. Tilintarkastuspalvelujen sopimuksen jatkaminen tilikaudelle 2017


Päätös: Hyväksyttiin.

10. Hallintosäännön muuttaminen, yksilöasioiden jaoston jäsenmäärä

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.​​Share