Eksoten valtuuston päätökset 21.12.2016

Julkaistu: 21.12.2016 17:35
Päivitetty: 21.12.2016 17:41

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 21.12.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen avaus 


Päätös: Puheenjohtaja Antti Kaarna avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen


Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin luettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Reijo Hirvonen ja Kristiina Helminen.

5. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019


Päätös: Hyväksyttiin.

6. Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainan ottamisvaltuudet vuonna 2017


Päätös: Hyväksyttiin.

7. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2017


Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.​Share