Eksoten valtuuston päätökset 28.9.2016

Julkaistu: 28.9.2016 15:00
Päivitetty: 28.9.2016 14:32

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 28.9.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen avaus 


Päätös: Puheenjohtaja Antti Kaarna avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen


Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin luettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pirjo Valkeapää ja Teuvo Vikman.

5. Hallituksen selvityksen valtuustolle vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tutkimusrahasto


Päätös: Hyväksyttiin.

7. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.​Share