Etelä-Karjalan maakunta hakee mukaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisiin kokeiluihin

Julkaistu: 2.6.2016 16:00
Päivitetty: 7.4.2017 15:38

​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kuntajohtajien neuvottelukunnan päätöksen mukaan Etelä-Karjalan maakunta hakee mukaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisiin kokeiluihin. Maakuntauudistukseen perustuvan kokeilun vastuutahona toimii Eksote. Tavoitteena on rakentaa maakunnallinen työllisyyden edistämisen malli yhteistyössä alueen kumppaneiden kanssa.

Suomen hallitus teki 5.4.2016 linjauksen maakunnille siirrettävistä tehtävistä. Linjauksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) vastuulla olevien palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alusta järjestäjä–tuottaja-mallia hyödyntäen. Työ- ja elinkeinoministeriö hakee alueita kokeiluun, jonka tarkoituksena on valmistautua tähän muutokseen. Etelä-Karjala valveutuu ottamaan työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun uudelle maakuntahallinnolle.

Eksoten kuntajohtajien neuvottelukunnassa 10.5.2016 tehtiin päätös siitä, että Etelä-Karjalan maakunta hakee mukaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisiin kokeiluihin. Kokeilun vastuutahona toimisi Eksote ja se toteutettaisiin laajassa yhteistyössä muun muassa TE-hallinnon, yrittäjäjärjestöjen, seudullisten yrityspalvelujen, kuntien, oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja maakuntaliiton kanssa.

Suurimpina haasteina Etelä-Karjalassa ovat kasvava rakenne- ja nuorisotyöttömyys sekä osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen. Tämän vuoksi kokeilun piiriin kuuluisivat aluksi TE-toimiston henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon/ammatillisen osaamisen lisäämistä, suunnittelevat ammatin tai alan vaihtoa, sekä he, jotka tarvitsevat työllistymisen esteiden perusteellista selvittämistä ja yleisten työmarkkinavalmiuksien parantamista. Lisäksi kokeiluun kuuluisivat kaikki alle 30-vuotiaat nuoret TE-toimiston asiakkaat.

Kokeilun pääasiallisena tavoitteena on rakentaa maakunnallinen työllisyyden edistämisen malli vuoteen 2019 mennessä yhteistyössä alueen kumppaneiden kanssa. Etelä-Karjalassa on yhteinen tahtotila uudistaa asiakaslähtöisiä työvoima- ja yrityspalveluita ja prosesseja. Työllisyyden edistämisen mallilla halutaan parantaa asiakkaan palvelutarpeista lähtevää oikea-aikaista ja tavoitteellista polkua työmarkkinoille. Mallilla halutaan varmistaa jokaiselle asiakkaalleShare