Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tilinpäätös 2015

Julkaistu: 23.3.2016 15:40
Päivitetty: 23.3.2016 15:49

​​Tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu Eksoten verkkosivuilla.
Linkk​i tilinpäätössivulle​ 

Vuonna 2015 hyvinvointiasemaverkko laajeni Joutsenoon ja Savitaipaleelle. Savitaipaleella samoissa tiloissa aloitti myös Kelan yhteispalvelupiste. Lauritsalan hyvinvointiasema muutti korvaaviin tiloihin tilaelementtiin.

Eksoten valtuusto hyväksyi keskussairaalainvestoinnin helmikuussa. Päätöksen myötä Etelä-Karjalan keskussairaalalle valmistuu päivystys- ja vuodeosastotoimintaan uudisosa viimeistään vuonna 2018. Hankkeen louhinta- ja pohjarakennustyöt saatiin valmiiksi vuoden 2015 aikana.  

Vuoden 2015 alussa voimaan astuneen päivystysasetuksen myötä suun terveydenhuollon arki-ilta-, juhlapyhä- ja viikonloppupäivystys aloitettiin Etelä-Karjalan keskussairaalan suu- ja hammassairauksien poliklinikalla. 

Tammikuussa uusi liikkuva palvelu Malla-auto aloitti laboratorion näytteenottopalvelujen kuljettamisen eri puolille maakuntaa. Mallassa on laajempi tutkimusvalikko kuin Mallu-autossa, jonka aikaa vapautui sairaanhoitaja- ja suuhygienistipalveluihin.

Aikuisten keskuksen toiminta käynnistyi Lappeenrannassa alkuvuodesta 2015. Aikuissosiaalityön, talous- ja velkaneuvonnan, työelämäosallisuutta tukevien palvelujen, psykososiaalisen kuntoutuksen liikkuvan toiminnan sekä maahanmuuttopalvelujen kokoaminen saman katon alle merkitsi asiakkaalle joustavampia palveluja ja parempaa viranomaisyhteistyötä.

Keskussairaalan alueelta Lasten ja nuorten talon pihapiiriin Lappeenrannan Rakuunamäelle siirtyivät lasten psykiatrian päiväosasto, nuorisopsykiatrian viikko-osasto ja Saimaan koulu (ns. sairaalakoulu).

Vammaispalvelujen uudet, kodinomaiset asumisyksiköt aloittivat toiminnan Parikkalassa (Petäjämäki) ja Lappeenrannassa (Männikkö). Lisäksi Taipalsaaren sairaalassa asuville vaikeimmin kehitysvammaisille henkilöille järjestyivät korvaavat tilat lakkautetun Joutsenon vuodeosaston yhteydestä.

Ikäihmisten palveluissa​ palvelurakenneuudistusta jatkettiin purkamalla laitoshoitopaikkoja sekä resursoimalla ja kehittämällä kotihoitoa. Kotihoidon yöpartiotoiminta laajeni vuoden 2015 alussa koko Eksoten alueelle. Luumäen ja Lemin vanhainkotien asukkaat muuttivat syksyllä uusiin tehostetun palveluasumisen yksikköihin. Kotikuntoutusta kehitettiin sekä toiminnallisesti että määrällisesti. Omaishoidon vapaapäiviä korvaavan palvelusetelin käyttömahdollisuuksia laajennettiin.


Share