Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikäihmisille alkavat Imatralla

Julkaistu: 2.5.2016 8:05
Päivitetty: 2.5.2016 8:07

​Eksote aloittaa hyvinvointia ja terveyttä edistävät kotikäynnit 75-vuotiaille Imatralla toukokuussa. Käynnit ovat ikäryhmittäin kohdennettuja tapaamisia kuntalaisille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. 

Kotikäyntien tavoitteena on tukea ikäihmisen hyvinvointia ja kotona asumista. Kotikäynneillä tehdään arvio henkilön toimintakyvystä ja asuinympäristön riskitekijöistä sekä annetaan ohjausta omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kotikäynnillä annetaan tietoa kunnassa tarjolla olevista palveluista ja ikäihmisille kuuluvista etuuksista sekä kerrotaan toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä asioista kuten ravitsemuksesta, liikunnasta, tapaturmien ehkäisystä, kodin turvallisuudesta, muistiin vaikuttavista asioista ja lääkehoidon järjestämisestä. 

Eksote lähettää toukokuussa vuonna 1941 syntyneille imatralaisille kirjeen, jossa kerrotaan asiasta. Tämän jälkeen Eksoten palveluohjaaja soittaa sopiakseen käynnin ajankohdasta. Kotikäynti sisältää yksilöllisen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin. 
Share