Psykososiaaliset erityispalvelut tarjoavat tukea monialaisia palveluita tarvitseville asiakkaille

Julkaistu: 19.8.2016 13:20
Päivitetty: 19.8.2016 13:32

Eksote uudistaa aikuissosiaalityön tehtäviä tarjoamalla psykososiaalisia erityispalveluja asiakkaille, jotka tarvitsevat monialaisia palveluita ja joilla palvelukokonaisuus vaikuttaa suunnittelemattomalta, sekä heille, joilla palvelujen käyttö on runsasta ja hallitsematonta.

Eksote tarjoaa psykososiaalisia erityispalveluja kaikille maakunnan asukkaille, joilla on:

  • hallitsematonta palvelujen käyttöä tai monialaisten palvelujen tarvetta, esim. toistuvasti useissa palveluissa asioiva mielenterveys- ja päihdeasiakas, epäselvistä tai selittämättömistä somaattisista oireista kärsivä, tai epätyydyttävistä elinolosuhteista kärsivä asiakas
  • mahdollista väkivallan uhkaa, esim. vankilasta vapautuva, valtion mielisairaalassa oleva, parisuhdeväkivallan epäily
  • laajojen verkostojen hyödyntämisen tarvetta, esim. pitkäaikais- ja monisairas, mielenterveys- ja päihdeasiakas, jatkuvasti muuttuvassa elämäntilanteessa oleva
  • taustalla palvelujen tai hoidon piiristä putoaminen
  • palveluohjauksen tarvetta syrjäytymisvaaran perusteella

Monialaisten palvelujen koordinaattori auttaa asiakasta palvelukokonaisuuden suunnittelussa luomalla verkostoja ja pitämällä huolen, että suunnitelma toteutuu sovitun tehtäväjaon mukaan. Hän myös ohjaa paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat sopimusten mukaisille oikeille tahoille. Koordinaattoriin voi ottaa yhteyttä kuka tahansa asiakkaan auttamiseksi: asiakas itse, omaiset, Eksoten työntekijä tai muu viranomainen. Yhteyttä voi ottaa asiakkaan suostumuksella monialaisten palvelujen koordinaattori Tiina Hölsään, tiina.holsa@eksote.fi, p. 040 651 3892. Asiakastapaamiset tapahtuvat Aikuisten keskuksessa asiakkaan nykyisessä asiointipisteessä tai muussa sovitussa paikassa. Myös kotikäynnit ovat mahdollisia.

Koordinaattori on toiminut jo lähes vuoden ajan, mutta nyt tehtävä on osa Eksoten vakituista toimintaa. Vuoden aikana koordinaattorin palveluja on käyttänyt yli 80 asiakasta maakunnassa. Tämän myötä on todettu tarve tehtävän vakinaistamiselle. Työnkuva on osa aikuissosiaalityön tehtävien uudelleen määrittelyä. Uudella kokonaisuudella pyritään pitämään paremmin huolta palvelujärjestelmästä pudonneista, syrjäytymisvaarassa olevista ja syrjäytyneistä kansalaisistamme.

Lisätietoja:
Heikki Hirvonen, sosiaalipalvelupäällikkö, p. 040 715 6079, heikki.hirvonen@eksote.fi
Timo Salmisaari, yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen johtaja, p. 040 187 4334, timo.salmisaari@eksote.fiShare