Sote-muutosjohtaja Salo Etelä-Karjalassa 17.8. - kooste tilaisuudesta

Julkaistu: 17.8.2016 15:45
Päivitetty: 17.8.2016 15:48
​Sote-muutosjohtaja Sinikka Salo vieraili Etelä-Karjalassa 17.8. tapaamassa maakunnan johtoa, asiantuntijoita ja mediaa. Alla on koostetta tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista.


Etelä-Karjalan päättäjien ja asiantuntijoiden kysymyksiä ja sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön virkamiesten vastauksia


Voisiko maakunta ottaa myös koulutukseen liittyviä tehtäviä laajemmin?


Valmistelun lähtökohta on ollut, että kuntien ja maakuntien tehtävät säädetään lailla. Maakuntalaissa on pientä jouston varaa, mutta edellytetään kuitenkin, että maakunnan tehtävät liittyvät lailla säädettyyn tehtäväjakoon. Eli tämän käsityksen mukaan koulutukseen liittyvät tehtävät eivät voi siirtyä maakunnalle.

Milloin yhteistyöalueista päätetään?


Etelä-Karjala kuuluu pääkaupunkiseudun kanssa samaan alueeseen. Pääkaupunkiseudun järjestäytymisestä odotetaan esitystä ja päätöstä syksyn aikana. Päätöksellä on iso vaikutus myös Etelä-Karjalaan.

Kuka käyttää valtaa tulevassa maakuntakonsernissa?


Maakunnan valtuustossa päätetään reunaehdoista, joiden sisällä palvelulaitoksen ammattihenkilöistä koostuva johto ja hallitus asioita hoitavat. Palvelulaitoksen ja maakuntakonsernin hallituksessa olevat henkilöt eivät voi toimia maakunnan luottamustehtävissä. Lähtökohta on, että kunnat ja maakunnat ovat eri hallintotasoja, joilla on omat rahoitukset. Vaalikelpoisuus ratkotaan ”tasokohtaisesti”, eli esimerkiksi kunnan johdossa toimiva henkilö voi toimia maakunnassa luottamushenkilönä, mutta maakunnan johdossa toimiva henkilö ei.

Maakuntahallitus vastaa konserniohjauksesta eli ohjaa maakunnan yhtiöitä.

Kun maakunta yhtiöittää, pitääkö yhtiöitä olla useita vai voisiko yksi yhtiö hoitaa kaiken?


Tämä jää alueille pohdittavaksi, mikä on milläkin alueella järkevää.
​ 

Miten asiakasmaksut määräytyvät?


Asiakasmaksuihin tulee enemmän kansallista ohjausta kuin nyt, mutta ne eivät varmaankaan ole aivan samat koko maassa. Asian valmistelu on kesken.

Miten taataan, että jatkossa verotus ei nouse?


Kuntien veroprosenttien sääntelyllä eli sote-osuus otetaan niistä pois lakisääteisesti. Perusperiaate on, että veronmaksajien verot eivät nouse. Valtionosuusjärjestelmää ja verotusta on laskettu ja tulokseksi on saatu, että muutos tulee olemaan +/- 100 euroa per asukas.

Mikä on rahallinen porkkana terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle?


Tämä on huomioitu kunnan ja maakunnan rahoitusosuuksissa. Kunnan tehtävä on jo nyt asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Se jää kunnan perustehtäväksi.

Kuuluvatko työterveyshuolto ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö uudistukseen?


Eivät kuulu, näin poliitikot ovat päättäneet.Lisätietoja


 

Twitter:  
@STM-Uutiset
@thpoysti
@SaloSinikka
#sote, #sote2019

Tietoa Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksesta löytyy myös maakunnan omasta verkkosivustosta osoitteessa http://www.ekarjala.fi/itsehallinto/​


​Muuta aiheeseen liittyvää
STM tarvitsee sote-uudistuksen valmisteluun sote-koordinaattorit kuhunkin maakuntaan vuo sille 2017–2019. Asiakaslähtöisyyden turvaamiseksi maakunnat voivat palkata jo nyt muutosagentteja ikäihmisten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuksien muodostamiseen. Muutosagentit palkataan kärkihankkeiden valtionavustuksella. 

Share