Työryhmä selvittää sote-uudistuksen vaikutuksia Etelä-Karjalassa

Julkaistu: 12.8.2016 10:20
Päivitetty: 17.8.2016 15:24
​​Valtakunnalliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistukseen liittyvä maakunnallinen sote-palvelut ja -rakenteet - työryhmä kartoittaa uudistuksen aiheuttamia muutoksia Etelä-Karjalassa. Lakiluonnoksissa mainitut yhtiöittämisvelvoite, tukipalveluiden yhtiöittäminen valtakunnallisiin yhtiöihin, ensihoidon järjestämisvastuu ja pääkaupunkiseudun järjestäytyminen saattavat tuoda merkittäviä muutoksia Etelä-Karjalan nykyiseen sote-palveluiden järjestämiseen.

Maakunnallisen sote-työryhmän työ on vahvasti riippuvainen Suomen hallitukselta tulevan säädösohjauksen sisällöstä. Tavoitteena on antaa kuvaus siitä, mitä järjestämisvastuun siirto maakunnalle Etelä-Karjalassa tarkoittaa.

Valtioneuvosto julkisti kesäkuussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset. Lakiluonnokset kootaan hallituksen esitykseksi ja lähetetään varsinaiselle lausunnolle elokuussa. 

Muutama Etelä-Karjalan kannalta kriittinen asia

Julkaistuihin lakiluonnoksiin ei sisälly ehdotusta Uudenmaan alueen erillisestä sote-ratkaisusta, jota hallitus on pyytänyt alueen kunnilta. Etelä-Karjalan kannalta asialla on merkitystä, koska Etelä-Karjala kuuluu Uudenmaan yhteistyöalueeseen ja sen on laadittava lain tarkoittaman yhteistyösopimus lähinnä yliopistollisen sairaalan palveluiden käytöstä.

Yhtiöittämisvelvoite muuttaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tämänhetkistä rakennetta. Tällä hetkellä Eksote voi ohjata koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoa johtosuhteen perusteella, ja kaikki resurssit ovat suoran johtosuhteen perusteella käytettävissä. 

Ensihoidon järjestämisvastuun siirtäminen viidelle maakunnalle, joissa on yliopistollinen sairaala, on Etelä-Karjalan kannalta ongelmallinen. Ensihoidon kehittämisestä Etelä-Karjalassa saadut tulokset tukevat järjestämisvastuun siirtämistä jokaiselle kahdelletoista laajan päivystyksen sairaalalle. 

Lisäksi työryhmä luo kuvausta kuntien kanssa sovittavista asioista, kuten kiinteistöistä, tukipalveluiden kuten ruokahuollon ja tietohallinnon järjestämisestä, jos niitä ei tulevaisuudessa järjestetä valtakunnallisissa yhtiöissä, kuten lakiluonnoksissa on mainittu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rajapinnoista täytyy myös sopia, jos ne muuttuvat nykyisistä.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo vierailee Etelä-Karjalassa 17.8. ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 5.9. Etelä-Karjalan kannalta keskeiset kysymykset otetaan esiin näiden vierailujen aikana.

Eksotelaiset mukana ministeriön työryhmissä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut useita työryhmiä uudistusta valmistelemaan. Eksotesta edustus on mukana viidessä eri työryhmässä:

Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä,
Kuntoutusjohtaja Markku Hupli
Palvelutuotannon valmistelutyöryhmä
Y​hteiskunnallisen osallisuuden palvelujen johtaja​​ Timo Salmisaari
Muutoksen toimeenpanotyöryhmä (Muutosakatemia)
Toimitusjohtaja Pentti Itkonen
Tuotteistus ja palvelupaketit
Projektipäällikkö Katja Klemola
​Parlamentaarinen kuntoutuskomitea
Kuntoutusjohtaja Markku Hupli

Työryhmissä mukana oleminen varmistaa, että Etelä-Karjalaan saadaan ajantasaista tietoa valmistelusta jatkuvasti ja toisaalta Etelä-Karjalan kokemukset integraatiosta saadaan mukaan valmisteluun. 

Työryhmä antaa väliraportin marraskuun lopussa

Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen valmistelua varten koottu ohjaus-ja-seurantaryhmä on asettanut maakunnallisen sote-työryhmän, johon kuuluu edustajia Eksotesta, Etelä-Karjalan liitosta, Lappeenrannan kaupungista, Etelä-Karjalan yrittäjistä ja ammattijärjestöistä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen.

Työryhmä laatii väliraportit 30.11.2016, 30.4.2017 ja loppuraportin viimeistään 31.10.2017 mennessä.


Share