Vanhempia opetetaan lukemaan vastasyntyneen viestejä Lappeenrannassa

Julkaistu: 29.12.2016 11:30
Päivitetty: 29.12.2016 11:31

Etelä-Karjalan keskussairaalan synnytys- ja lapsivuodeosasto on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön perhekeskeisen toimintamallin, jossa vastasyntyneen lapsen perhe on vahvasti mukana vauvan hoidossa ensihetkistä alkaen. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) kehitettyä koulutusmallia sovelletaan muualla vain keskosperheisiin.

Keskostutkimuksissa on vuosia todettu, että keskosen hyvinvointiin ja kehittymiseen vaikuttaa oleellisesti äidin ja isän vahva mukanaolo jo tehohoitovaiheessa. Tämä on johtanut esimerkiksi ns. kenguruhoitoon monissa vastasyntyneen tehohoitoyksiköissä. Tyksissä asian ympärille on rakennettu oma koulutusohjelma, Vanhemmat Vahvasti Mukaan -malli.

Lappeenrannassa käytäntö on osoittanut, että myös täysiaikaisen vauvan viestien tulkitseminen vahvistaa koko perhettä. Perheet ovat kokeneet annetun tuen tarpeelliseksi ja stressiä vähentäväksi.
– Lapsen syntymä on aina ihmettelyn ja opettelun paikka, ei vain keskosvanhemmille. Hoitaja ei enää vain kerro vanhemmille, mitä vastasyntyneen käyttäytyminen tarkoittaa eri tilanteissa, vaan ohjaamme vanhempia itse havainnoimaan vauvan käytöstä, kuvailee kätilö-sairaanhoitaja ja imetysohjaaja Katja Kipinoinen.
– Yhdessä opetellen vauva on vanhemmille tutumpi perheenjäsen. He luottavat itseensä vastasyntyneen hoidossa. Hoitoa osataan antaa oman vauvan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lisää ihokontaktia ja lähipiirin vierailuaikoja​


Toimintamalli perustuu selvitykseen, jonka mukaan vanhempien tarjoama läheisyys ja hoiva sekä orastava suhde heihin muodostavat vauvan kannalta korvaamattoman kasvu- ja kehitysympäristön.

– Meillä on toimintamallin myötä laajennettu lähipiirin vierailuaikoja. Isät tai tukihenkilöt pääsevät tilanteen salliessa mukaan kiireellisiin sektioihin ja isillä on mahdollisuus jäädä perhehuoneeseen äidin tueksi. Vastasyntyneen laboratorionäytteitä ei enää oteta erillisessä huoneessa, vaan äidin sylissä, luettelee erikoissairaanhoitaja-kätilö Jussi Sundgren.
– Ohjaamme vanhempia keskittymään vauva-aikaan. Tutkitusti vastasyntynyt pyrkii vaistomaisesti tasapainoon esimerkiksi käyttämällä erilaisia itserauhoittamiskeinoja. Autamme vanhempia tunnistamaan nämä merkit, mikä on merkittävä apu stressivauvan hoidossa. Jo nyt ihokontakti on lisääntynyt merkittävästi ja olemme huomanneet sen myötä lukuisia hyötyjä.

Kaikki synnyttäjät eivät ole vielä uuden toimintamallin piirissä Lappeenrannassa. Mentorikätilöt Kipinoinen ja Sundgren sekä erikoissairaanhoitaja-kätilö Elina Hänninen ovat kouluttaneet osastojen henkilökuntaa vuoden ajan. Uusia asiantuntijoita valmistuu maaliskuussa.

– Olemme saaneet henkilökunnalta palautetta, että uusi malli on tuonut työhön lisää sisältöä, Kipinoinen kertoo.​Share