Eksotesta on tulossa Etelä-Karjalan Työkunnon ainoa omistaja

Julkaistu: 17.3.2017 14:30
Päivitetty: 17.3.2017 14:40
​Eksoten hallitus käsittelee 22.3. kokouksessaan Lappeenrannan kaupungin omistamien Etelä-Karjalan Työkunnon osakkeiden ostamista. Kaupungin omistamat osakkeet edustavat 50 % yhtiön osakekannasta. Kaupan seurauksena Eksotesta tulisi Etelä-Karjalan Työkunnon ainoa omistaja. 

Etelä-Karjalan Työkunto Oy tuottaa muun muassa kuntien Eksoten järjestämisvastuulle siirtämät lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut yrityksille, yrittäjille ja maanviljelijöille. Eduskunnan käsiteltävänä olevan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle vuoden 2019 alusta. Kaupan tarkoituksena on turvata palvelujen tuotanto myös tulevaisuudessa.

Lappeenrannan kaupungin näkökulmasta sote-ja maakuntauudistus tarkoittaa lakisääteisten työterveyshuoltopalvelujen järjestämisvastuun siirtymistä kunnilta maakunnalle, minkä takia Etelä-Karjalan Työkunnon omistajuus ei ole kaupungille strategisesti merkittävä.

Eksoten ja tulevan maakunnan kannalta Etelä-Karjalan Työkunnon omistajuus tukee valmistautumista valinnanvapauslainsäädännön voimaantuloon. Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaalla on lainsäädännössä määriteltyjen palvelujen osalta vapaus valita julkinen tai yksityinen rekisteröitynyt palveluntuottaja. Maakunnan tulee perustaa yhtiö suoran valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen tuottamiseksi. Etelä-Karjalan Työkunto voisi toimia näiden palvelujen tuottajana, jolloin uutta yhtiötä ei tarvitsisi välttämättä perustaa.

Työkunnon liikevaihto oli vuonna 2016 noin 5,3 miljoonaa euroa, ja se tuotti työterveyshuollon palveluja noin 1 300 yritykselle. Asiakasyritysten henkilöstön ja henkilöasiakkaiden, kuten maanviljelijöiden yhteenlaskettu määrä oli noin 14 500. Etelä-Karjalan Työkunnon asiakkaat antavat Eksotelle merkittävän kilpailuedun. Kaikki henkilöasiakkaat ja heidän perheenjäsenensä ovat potentiaalisia suoran valinnanvapauden piiriin kuuluvien palvelujen käyttäjiä.

Osakkeiden ostaminen tarkoittaisi myös sitä, että Eksoten henkilöstön työterveyshuoltopalvelut hankittaisiin tulevaisuudessa nykyisen käytännön mukaisesti tätä varten perustetulta omalta yhtiöltä. Yhteistyö ja palvelujen kehittäminen perustuisi edelleen omistajaohjaukseen, mikä on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Osakkeiden kauppahinta on 1,5 miljoona euroa. Kaupan osapuolet ovat todenneet kauppahinnan vastaavan osakkeiden tämän hetkistä markkinahintaa.Share