Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii vauvaperheiden arkea ja palveluja Etelä-Karjalassa

Julkaistu: 27.11.2017 13:00
Päivitetty: 27.11.2017 12:53

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee parhaillaan tutkimusta kolmen-neljän kuukauden ikäisten vauvojen perheille. Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus toteutetaan myös Etelä-Karjalan alueella. Tietoa kerätään vanhemmilta, lastenneuvoloiden terveydenhoitajilta ja terveydenhuollon sekä Kelan rekistereistä. Vanhemmat saavat kutsun osallistua tutkimukseen vauvan neuvolakäynnin yhteydessä. Tutkimusta tehdään osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa.

Vauvaperheiden vanhemmat voivat vaikuttaa palveluiden kehittämiseen vastaamalla kyselyyn. Tutkimuksella selvitetään pikkulapsiperheiden kokemuksia palveluista, perheen hyvinvoinnista ja arjen sujumisesta. Kyselyyn ehtii vastata 15.12.2017 asti.

THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti kannustaa vanhempia osallistumaan tutkimukseen: – Vastaamalla voitte kertoa omista kokemuksistanne ja vaikuttaa lapsiperhepalveluihin omalla alueellanne. Vastaaminen on helppoa - voitte vastata joko neuvolasta saamallanne paperilomakkeella tai sähköisesti vaikka omalla kännykällä.

LTH-tutkimus toteutetaan jatkossa säännöllisesti neljän kuukauden ikäisten ja 4-vuotiaiden lasten perheissä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa monipuolista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä palvelujen käytöstä ja kokemuksista. 4-vuotiaiden lasten perheisiin kohdistuva tutkimus toteutetaan vuonna 2018 koko maassa.

Tietoa hyödynnetään paikallisten palvelujen ja toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Tietoa käytetään myös valtakunnallisessa ohjauksessa ja seurannassa sekä politiikkapäätösten arvioinnissa. 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Etelä-Karjalan alueella muutosohjelmaa toteuttavat Eksote, alueen kunnat, evankelisluterilaiset seurakunnat ja useat järjestöt yhdessä alueen asukkaiden kanssa.Share