Biopankkinäytteiden kerääminen alkaa Eksotessa heinäkuussa

Julkaistu: 29.6.2017 9:25
Päivitetty: 29.6.2017 9:28
​Biopankin tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja uusien hoitomuotojen kehittäminen. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on yhtenä perustajana mukana Helsingin Biopankin toiminnassa.​

Vapaaehtoisuuteen perustuvien biopankkinäytteiden kerääminen alkaa Eksotessa heinäkuussa. Näytteitä kerätään pääsääntöisesti muiden diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä. Näyte voi olla esimerkiksi putki verta, koepala tai yskösnäyte.

Potilaalta pyydetään aina kirjallinen suostumus näytteenottoon. Biopankkiin kootaan ihmisperäisiä näytteitä ja tietoa lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Biopankin tarkoituksena on kehittää entistä turvallisempaa, tehokkaampaa ja yksilöllisempää hoitoa ja parantaa diagnostiikkaa.

Näytteisiin voidaan liittää tietoja potilasasiakirjoista. Näytteenantajalla on oikeus tietää, missä tutkimuksissa hänen näytteitään ja tietojaan on käytetty. Toiminta perustuu biopankkilakiin (688/2012) ja on viranomaisten valvomaa.

Helsingin Biopankin ovat perustaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin yliopisto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) tukemaan näiden alueiden tutkimuksen ja hoidon kehittämistä. HUS omistaa Helsingin Biopankin ja vastaa näytteiden sekä tietojen säilyttämisestä.

Helsingin Biopankin tarkoitus ja tutkimusalue on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käyttävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen. Biopankki rekisteröitiin Valviran valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 21.4.2015.Share