Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos aloittavat yhteiskäyntikokeilut kotona asuvien turvallisuuden parantamiseksi

Julkaistu: 15.9.2017 8:25
Päivitetty: 15.9.2017 8:26

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos tekevät tiivistä yhteistyötä kotona asuvan väestön turvallisuuden eteen. Uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseksi Lappeenrannan ja Imatran alueilla aloitetaan yhteiskäyntikokeilu 20.9. Kokeilu kestää marraskuun 20. päivään asti.

Yhteiskäyntejä suoritetaan pienimuotoisesti Lappeenrannan ja Imatran alueilla Eksoten asiakkaiden koteihin. Yhteiskäyntikokeilun tarkoituksena on tunnistaa alkavia riskejä asumisen turvallisuudessa. Kokeilussa tutkitaan myös millaisia toimenpidemalleja pystytään toteuttamaan heti käyntien yhteydessä ja toisaalta, millaisia asioita pannaan vireille ja edelleen kehitettäväksi.

Kahden kuukauden mittaisessa yhteiskäyntikokeilussa pelastuslaitoksen työparit liikkuvat Eksoten työntekijöiden kanssa. Pelastuslaitoksen työntekijöillä on aina yllään virka-asut ja mukana omat henkilökortit. Yhteiskäyntikokeilu toteutetaan asiakasta kunnioittaen ja mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaen.

Kotiin vietävät palvelut ovat tulevaisuuden tapa tuottaa palveluita. Jotta iäkkäät voivat elää turvallisessa ympäristössä mahdollisimman terveinä ja toimintakykyisinä myös kotona, on keskeinen keino parantaa ennakointivalmiutta turvallisuuden hallintaan, varautumiseen ja toimintatapoihin. Palveluiden rakennemuutoksen onnistuminen edellyttää uudentyyppistä lähestymistapaa verkostotyössä. 

– Olemalla mukana asukkaiden arjessa ja kuuntelemalla asukkaita heidän arjestaan voidaan ammattilaisten uusia toimintoja ja ratkaisuja kohdistaa oikein, kertoo projektipäällikkö Kristiina Kapulainen

Kotona asumisen turvallisuus muodostuu yhteistoiminnassa eri toimijoiden kanssa.
Syyskuussa alkava yhteiskäyntikokeilu on yksi osa kotona asumisen turvallisuus (KAT2) -hanketta, jota rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus vuoden 2018 loppuun.Share