Eksote kokosi nettiin tiedot yksityisistä kotipalvelujen tuottajista

Julkaistu: 21.8.2017 14:05
Päivitetty: 21.8.2017 14:06
Eksote avasi uuden yksityiset palvelut - verkkosivuston: www.yksityisetpalvelut.fi. Sivustolta löytyy yksityisten sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajien sekä muiden hyvinvointia ja kotona asumista tukevien yksityisten palveluntuottajien tietoja. 

Yksityiset palvelut - sivustolta löytyy Etelä-Karjalan alueella toimivien, yksityisten sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajien sekä muiden hyvinvointia ja kotona asumista tukevien yksityisten palveluntuottajien tietoja. Mukaan on valittu nimenomaan sellaisia tuottajia, jotka tuottavat palvelua myös asiakkaan kotiin. Nyt sivuilla on jo yli sata yksityisiä palveluntuottajaa, jotka tuottavat kotiin esimerkiksi siivousta, hoivaa ja hoitoa, sairaanhoitoa, fysioterapiaa, remonttiapua, pihatyöapua tai muuta kotona asumista tukevaa palvelua. Lisää palveluntuottajia tulee koko ajan. 

Sivusto on maksuton ja helppokäyttöinen. Sivuston hakutoiminnon avulla löytyy palveluntuottajien tiedot, palveluhinnat (km-korvaukset) ja palvelualueet. Sivusto on tarkoitettu kaikenikäisille palveluja etsiville asiakkaille ja omaisille sekä muille Eksoten alueen kotipalveluntarjonnasta kiinnostuneille.

Sivustolle valitaan luotettavia yrityksiä

Sivustolle toivotaan myös ilmoittautuvan erilaisia kulttuuri-, taide- ja virkistyspalveluja tarjoavat yrityksiä, esimerkiksi Green Care - palveluja tuottavia yrityksiä. Sivustolle ilmoittautuminen ei maksa yritykselle mitään. Palveluntuottajat päivittävät omat tietonsa sivustolle ja vastaavat tietojensa oikeellisuudesta.

Taatakseen yritysten luotettavuutta ja palvelujen laatua Eksote tarkistaa yrityksiltä hyväksymisvaiheessa muun muassa tilaajavastuulain edellyttämät asiat. Palvelujen luotettavuuteen ja laatuun vaikuttaa myös se, että nyt sivuston kautta voivat palveluja käyttäneet asiakkaat antaa palautetta palveluntuottajan palvelusta sekä palveluntuottajalle että Eksotelle. Eksote suosittaa palveluntuottajia laittamaan yrityksen omavalvontasuunnitelman sivustolle luettavaksi, ja osa yrittäjistä on sen sinne jo linkittänyt. Omavalvonnan merkitys korostuu tulevassa sote-uudistuksessa. 

Sivusto on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden, yritysten ja Eksoten palveluohjaajien kanssa Hyvinvointikumppanuus-hankkeessa. Teknisestä toteutuksesta vastaa paikallinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom.Share