Eksote on mukana Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) – pilottitutkimuksessa

Julkaistu: 19.9.2017 9:00
Päivitetty: 19.9.2017 8:34

​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on mukana terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) käynnistämässä tutkimuksessa, joka antaa uutta tietoa pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista ja palveluista. Loka-marraskuussa toteutetaan pilottitutkimus 3-4 kk ikäisten vauvojen perheisiin Etelä-Karjalan alueella. Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) – tutkimusta kehitetään osana Lape-muutosohjelmaa.

Säännöllisesti toteutettavan valtakunnallisen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) – tutkimuksen tavoitteena on tuottaa monipuolista seurantatietoa pienten lasten ja perheiden hyvinvoinnista, terveydestä sekä palvelujen käytöstä ja palvelukokemuksista.

Tietoa kerätään vanhemmilta, lastenneuvolan terveydenhoitajilta ja terveydenhuollon sekä Kelan rekistereistä. Tietoa tuotetaan paikallisen päätöksenteon tueksi ja sitä hyödynnetään palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Tietoa käytetään myös valtakunnallisessa ohjauksessa ja seur​annassa sekä politiikkapäätösten arvioinnissa.

LTH-tutkimukseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheessa nelikuiset ja 4-vuotiaat lapset perheineen. Kolmen-neljän kuukauden ikäisten vauvojen perheisiin kohdistuva pilottitutkimus toteutetaan loka-marraskuussa 2017 Etelä-Karjalan alueella. Nelivuotiaiden lasten perheisiin kohdistuva valtakunnallinen tutkimus toteutetaan vuonna 2018. Jatkossa molemmat tiedonkeruut toteutetaan joka neljäs vuosi. ​

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Etelä-Karjalan alueella muutosohjelmaa toteuttavat Eksote, alueen kunnat, evankelisluterilaiset seurakunnat ja useat järjestöt yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

Share