Eksote ottaa käyttöön kuntouttavan työtoiminnan sähköisen palvelusetelin

Julkaistu: 1.6.2017 8:45
Päivitetty: 1.6.2017 8:48
1.9.2017 käyttöönotettava sähköinen kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli kasvattaa Eksoten​ palvelusetelivalikoimaa. Palveluseteli korostaa asiakkaan valinnanvapautta. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jota säätelee laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Sen mukaan yritykset eivät voi tuottaa kyseistä palvelua, vaan palveluntuottajina voivat toimia kolmannen ja julkisen sektorin toimijat. Palveluntuottajaksi voi hakeutua kesäkuusta alkaen.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa ja työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on pitkään työttömänä olleelle asiakkaalle velvoittavaa siten, että siitä kieltäytymisellä voi olla vaikutuksia asiakkaan sosiaaliturvaetuuksiin.

Palvelusetelin käyttöönotolla halutaan tuottaa asiakkaille valinnanvapautta kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajan osalta, lisätä asiakkaiden motivaatiota palveluun sekä luoda uudenlaisia yhteistyömuotoja järkevästi ja laadukkaasti. Palveluseteli tarjoaa ostopalvelukilpailutusta kevyemmän vaihtoehdon palvelujen hankintaan ja tuottamiseen.

Palveluseteli on vaihtoehto kuntouttavan työtoiminnan palvelun hankkimiseen silloin, kun asiakas on valmistautumassa koulutukseen tai työhön. Palveluseteli on henkilökohtainen, ja se myönnetään asiakkaalle aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistämissuunnitelman teon yhteydessä Etelä-Karjalan työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP). Palvelusetelin arvo on 41,20 euroa päivässä. Palvelusetelillä tuotetun palvelun kesto on kolmesta kuuteen kuukautta. Palvelusetelin tarjoamista asiakkaalle määrittävät ennen kaikkea asiakkaan palvelutarvearvio ja palvelun käyttöön varatut (Eksoten) määrärahat. Asiakas voi valita palvelusetelillä itselleen sopivan palveluntuottajan hyväksyttyjen joukosta.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaille Eksoten alueella palvelusetelillä, omana toimintana ja valtion ohjauskorvauksella
Palvelusetelillä saatavan kuntouttavan työtoiminnan lisäksi sitä järjestetään Eksoten alueella omana toimintana Eksoten ja kuntien yksiköissä sekä valtion ohjauskorvauksella kolmannen sektorin kumppanuustoimijoiden toimesta. Kuntouttavan työtoiminnan jaksojen enimmäispituutta ei ole tässä tapauksessa rajoitettu samalla tavalla kuin palvelusetelin osalta.

Pitkäkestoisen kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on asiakkaan työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, asiakkaan arjen tukeminen ja palveluun sitouttaminen. Pitkäkestoisen kuntouttavan työtoiminnan tuottamisessa kolmannen sektorin kumppanuustoimijat ovat olleet ja ovat jatkossakin keskeisessä roolissa. Pitkäkestoisen kuntouttavan työtoiminnan rahoitus järjestetään pääsääntöisesti valtion maksamalla ohjauskorvauksella.
Palveluntuottajaksi voi hakeutua kesäkuusta alkaen

Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin palveluntuottajaksi voi hakeutua 12.6. alkaen osoitteessa palse.eksote.fi. Palvelusetelin tuottamiseen on jatkuva haku.

Palvelusetelillä tuotettavan palvelun kriteerit, vastuut ja sisältö määritellään toimintaohjeissa, jotka ovat luettavissa Eksoten internetsivuilla www.eksote.fi (kohdassa Eksote > Palvelusetelit).Share