Eksoten hallituksen päätökset 11.10.2017

Julkaistu: 12.10.2017 8:30
Päivitetty: 12.10.2017 8:50

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 11.10.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Kirsi-Marja Kauvo.

3. Kiinteistö Oy Imatran Seudun Tietotalosta vuokrattavat lisätilat


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevan Eksoten ja Imatran seudun Yritystila Oy:n välisen, Tietotaloon sijoittuvan vuokrasopimuksen; ja             
- valuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kolmen ylihammaslääkärin viran perustaminen suun terveydenhuoltoon


Päätösesitys: Hallitus päättää perustaa kolme ylihammaslääkärin virkaa suun terveydenhuoltoon.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Edustajien nimeäminen Etelä-Karjalan liiton seurantaryhmään


Päätösesitys: Hallitus valitsee Eksoten edustajat seurantaryhmään.

Päätös: Eksoten edustajiksi seurantaryhmään nimitetään:
- hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen, 
- hallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarmo Pulli,
- hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää, 
- hallituksen jäsen Ilpo Heltimoinen; ja 
- hallituksen jäsen Pepi Niemi.

6. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Muut mahdolliset asiat


Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon tilanne ja kriteerit

Talousarvion 2018 valmistelutilanne

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Päätettiin kokouksessa ottaa käsiteltäväksi asia Edustajan nimeäminen perustettavan yhtiön 2M-IT Oy:n hallitukseen.

8. Edustajan nimeäminen perustettavan yhtiön 2M-IT Oy:n hallitukseen


Medbit Oy ja Medi-IT Oy hyväksyivät kesäkuussa 2017 aiesopimuksen sulautumisesta. Perustettava yhtiö toimisi 12 maakunnan alueella, ja sen liikevaihto olisi yli 80 miljoonaa euroa sekä henkilöstömäärä 415. Uuden yhtiön perustamisasia on loppusuoralla. Tavoitteena on saada perustamisasiakirjat kaikilta osin valmiiksi 19.10.2017. Alustava varaus yhtiökokouspäivälle on 29.11.2017.

Medi-IT Oy:n  yhtiökokous nimeää uuden yhtiön, 2M-IT Oy:n hallitukseen 3 jäsentä, joista yksi tulee nimetä varapuheenjohtajaksi. Eksote on yksi neljästä suurimmasta Medi-IT Oy:n omistajasta 19 % omistusosuudella.

Eksotea on pyydetty nimeämään yksi henkilö uuden yhtiön hallitukseen viimeistään 16.10.2017.

Päätös: Hallitus nimeää 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpään Eksoten edustajaksi 2M-IT Oy:n hallitukseen.


Share