Eksoten hallituksen päätökset 13.9.2017

Julkaistu: 13.9.2017 16:50
Päivitetty: 13.9.2017 17:01

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 13.9.2017 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Peltonen ja Pentti Salenius.

3. Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden osto


Päätösesitys: Hallitus päättää
- hyväksyä liitteenä olevan osakekauppakirjan; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakekauppakirjan sekä tarvittaessa tekemään siihen teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen ja hallituksen I varapuheenjohtaja Jarmo Pulli eivät ottaneet esteellisinä osaa asian käsittelyyn ja he poistuivat kokouksesta klo 15:04-15:16 asian käsittelyn ajaksi. (Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.) 

Hallituksen II varapuheenjohtaja on poissa kokouksesta.   

Pentti Saleniuksen esityksestä valittiin Tuija Nummela tilapäiseksi puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyä varten.

4. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.​

5. Muut mahdolliset asiat


Hallituksen strategiaseminaari

Siirrettiin 30.8.2017 kokouksessa 11.10.2017 pidettäväksi sovittu strategia- ja talousarvioseminaari pidettäväksi 22.11.2017. Strategiaseminaari alkaa klo 9. Tuolloin hallituksen uusi esitys valinnanvapauslaiksi on jo todennäköisesti lausuntokierroksella.

Talousarviota valmistellaan ja käsitellään normaaliaikataulun mukaisesti hallituksen kokouksissa syksyn aikana. 

Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtajan katsaus seuraavista asioista:
- Palvelusopimusneuvottelut Lappeenrannan kaupungin kanssa
- Eksoten valtuuston perustama tutkimusrahasto
- Rantasaunan rakentaminen
- Koulutusviennissä tehty yhteistyö Sampon ja LUT:n kanssa


Pöytäkirja on nähtävillä verkkosivuillamme​ 15.9.2017 alkaen.​​


Share