Eksoten hallituksen päätökset 14.6.2017

Julkaistu: 15.6.2017 8:30
Päivitetty: 15.6.2017 8:40

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 14.6.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Saleniuksen ja Heikki Tannisen.

3. Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa liitteenä olevan luonnoksen mukaisen lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä.

Päätös: Hyväksyttiin.


4. Valinnanvapauspilotit, SOTE-keskus ja henkilökohtainen budjetti 2017–2022


Päätösesitys: Hallitus päättää, että:
- Eksote hakee valinnanvapauspilotteihin 7.7.2017 päättyvässä haussa sekä sote-keskus-pilotin että henkilökohtaisen budjetin pilotin osalta; ja
- yhtiöittäminen toteutetaan Työkunto Oy:n omistusta hyödyntämällä ja yhtiön toimialaa laajentamalla.

Päätös: Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että toimitusjohtaja valtuutetaan tarvittaessa, esimerkiksi hakukriteerien muuttuessa, vastaavasti muuttamaan tai täydentämään hakemusta.

5. Imatran hammashoitolaa koskeva vuokrasopimus  


Päätösesitys: Hallitus päättää:
– hyväksyä suunnitelman Imatran hammashoitolan uudeksi tilajärjestelyksi;
– valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Imatran seudun Yritystilat Oy:n kanssa ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Esitys lääkärien määräaikaisten koulutusvirkojen ja ihotautilääkärin määräaikaisen koulutusviran perustamiseksi


Päätösesitys: Hallitus päättää perustaa neljä määräaikaista sairaalalääkärin virkaa, sekä yhden määräaikaisen ihotautien sairaalalääkärin viran (koulutusvirka). Virat ovat määräaikaisia ja kestoltaan 2 vuotta. Virkojen palkka- ja koulutuskustannukset budjetoidaan akuuttisairaalan yhteiskustannuspaikalle.

Kokouksessa korjattu päätösesitys:
Hallitus päättää perustaa neljä sairaalalääkärin virkaa, sekä yhden ihotautien sairaalalääkärin viran (koulutusvirka). Kaikkiin perustettuihin viiteen virkaan nimitetään kahden vuoden määräajaksi. Virkojen palkka- ja koulutuskustannukset budjetoidaan akuuttisairaalan yhteiskustannuspaikalle.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.


8. Muut mahdolliset


Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin Lappeenrannan kaupunginhallituksen 12.6.2017 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten välinen palvelusopimus vuodelle 2017 on kaupungin puolelta voimassa elokuun 2017 loppuun. Kaupunki esittää Eksotelle käytäväksi uusia palvelusopimusneuvotteluja tavoitteena sopimus, joka on voimassa syyskuun 2017 alusta vuoden 2018 loppuun.
Share