Eksoten hallituksen päätökset 16.8.2017

Julkaistu: 17.8.2017 9:35
Päivitetty: 17.8.2017 9:41

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 16.8.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi-Marja Kauvo ja Leena Kohvakka-Turja.

3. Puolivuotisraportti 2017


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä puolivuotisraportin tiedoksi ja saattaa puolivuotisraportin tiedoksi valtuustolle ja jäsenkuntiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Valtuuston 28.6.2017 päätösten toimeenpano


Päätösesitys: Hallitus päättää todeta, että valtuuston 28.6.2017 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia.

Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Hankintapäätös, mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuntouttavat asumispalvelut


Päätösesitys: Hallitus päättää edellä kuvatuilla perusteilla hankkia mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuntouttavat asumispalvelut ajalla 1.9.-31.12.2017 esityslistan liitteenä olevien ostopalvelusopimusten mukaisesti seuraavilta palveluntuottajilta:

- A-klinikkasäätiö/Leporannan palvelutalo
- Attendo Oy
- Etelä-Savon Mielenterveys Oy/Esperi Care Oy
- Joutsenon Vanhustentaloyhdistys ry/Palvelutalo Kangasvuokko
- Hoiva Mehiläinen Oy/Lappeenrannan palvelukoti Oy
- Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
- Kuntoutumiskoti Meininki Oy
- Mehiläinen Oy
- Oljamikoti Oy
- Seniorikoti Kultaharju
- Änkilän Hoivapalvelu Oy

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin toimitusjohtaja Pentti Itkosen ajankohtaiskatsaus ja päätettiin strategiaseminaarin pitämisestä lokakuun puolivälissä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​

Pöytäkirja on nähtävillä verkkosivuillamme 18.8.2017 alkaen.​


Share