Eksoten hallituksen päätökset 17.5.2017

Julkaistu: 18.5.2017 8:45
Päivitetty: 18.5.2017 9:08

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 17.5.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Löfman ja Tuija Nummela.

3. Seurantaraportti 04/17


Päätösesitys: Hallitus merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Osastonylilääkärin viran perustaminen erikoissairaanhoidon vaativalle kuntoutusosastolle


Päätösesitys: Henkilöstöjaosto esittää hallitukselle, että hallitus päättäisi perustaa osastonylilääkärin viran erikoissairaanhoidon vaativalle kuntoutusosastolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Edustajan nimeäminen Labquality Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen


Päätösesitys: Hallitus päättää nimetä palvelupäällikkö Arja Nenosen Eksoten edustajaksi Labquality Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Muut mahdolliset asiat


Arviointi- ja tilintarkastuskertomus 2016
Kokouksessa esiteltiin Eksoten toimintaa koskeva arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016.

Toimitusjohtajan päätös rantasaunan rakennusurakasta
Toimitusjohtaja Pentti Itkonen on tehnyt hankintapäätöksen rantasaunan urakoitsijasta. Urakoitsija on Rakennus Lahikainen Oy. Tavoite on, että rakentaminen alkaa 1.6.2017. Saunan tulisi olla valmis marraskuun lopussa 2017.
Rantasaunaa voivat aikaisempaan tapaan käyttää Eksoten henkilökunnan lisäksi myös kaikki pitkäaikaisessa hoidossa olevat Eksoten asiakkaat. Esimerkiksi kesäkaudella molemmilla psykiatrian osastoilla on ollut saunavuoro viikoittain ja osallistujia on ollut aina hyvin.

Maakuntauudistuksen väliaikaishallinto
Käytiin läpi maakuntalakiesityksen tarkoittaman väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon valmistelua.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.


Share