Eksoten hallituksen päätökset 19.4.2017

Julkaistu: 20.4.2017 11:00
Päivitetty: 20.4.2017 11:12

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 19.4.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Heikki Tanninen.

3. Seurantaraportti 03/17 


Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 03/17.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Aiesopimus Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kaupasta


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- ostaa Saimaan Tukipalvelut Oy:n muilta omistajilta tekstiilipalvelujen liiketoimintaan kohdistuvat osakkeet, joiden määrä tarkentuu myöhemmin; ja
- hyväksyy edellä kuvatut Lappeenrannan kaupungin reunaehdot (1.-4.) sillä tarkennuksella, että muiden liiketoiminta-alueiden kuin tekstiilipalvelujen ulosmyynti voidaan lopettaa kokonaan ja ottaessaan vastuun tekstiilipalvelujen liiketoiminnan tappioista Eksote saa vastaavasti tekstiilipalveluiden liiketoiminnan voitot hyödykseen.
Osakekauppakirja ja mahdollinen osakassopimus tuodaan erikseen hallitukseen hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti vuodelta 2016


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen kertomuksen vuodelta 2016 ja sen johdosta tehtävät parannus- ja kehittämistoimenpiteet.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Vuokratarjous ja esisopimus 4 h + k huoneiston vuokrauksesta Suomen Seniorikodit ry:n vuokrakohteesta osoitteessa Kauppakatu 66


Päätösesitys: Hallitus päättää: 
- hyväksyä Suomen Seniorikodit ry:n vuokratarjouksen 4 h + k huoneiston vuokraamisesta os. Kauppakatu 66 vammaisten lasten lyhytaikaisen hoidon käyttöön; ja
- oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan esisopimuksen huoneiston vuokrauksesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Etelä-Karjalan keskussairaalaa koskevan maankäyttösopimus- ja esikauppakirjaluonnoksen hyväksyminen


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimus- ja esikauppakirjaluonnoksen; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin. 

8. Saimaan talous ja tieto Oy:n hallituksen jäsenet


Päätösesitys: Hallitus päättää esittää yhtiökokoukselle Eksoten edustajiksi Saimaan talous ja tieto Oy:n hallitukseen IT palvelupäällikkö Mikko Raution ja hänen varajäsenekseen IT palvelupäällikkö Veli-Pekka Helvolan sekä toiseksi edustajaksi henkilöstön kehittämispäällikkö Suvi Tolosen ja hänen varajäsenekseen henkilöstöpäällikkö Katja Tyystjärven.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Tiedoksi merkittävät asiat 


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat


Hallituksen seminaari pidetään ti 9.5.2017 klo 12-15.

Käytiin keskustelu kotihoidon kehittämisestä ja henkilöstön lisäyksistä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​Share