Eksoten hallituksen päätökset 27.9.2017

Julkaistu: 28.9.2017 8:40
Päivitetty: 28.9.2017 8:46

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 27.9.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Ari Berg.

3. Seurantaraportti 8/2017


Päätösesitys: Hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Muut mahdolliset asiat


Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 19.9.2017 ”Vanhustenhoito voi myös onnistua” esiteltiin esimerkkinä hyvin hoidetuista vanhuspalveluista Eksote ja Kainuun sote. Pääkirjoituksessa todettiin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan Etelä-Karjala on ainoa maakunta, jossa on saatavilla sekä kotihoidon että kotisairaalan palveluja tarpeeseen nähden riittävästi. Toimitusjohtaja esitteli THL:n selvityksen taustalla olevia tilastoja Eksoten kotihoidon monikanavaisista palveluista.

Eksoten vuoden 2018 talousarvio

Käytiin Controller Niina Ovaskan esittelyn pohjalta läpi ensi vuoden talousarvion valmistelutilannetta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

Kokousaikatauluja

Eksoten hallituksen kokous 5.12. pidetään poikkeuksellisesti klo 10.00.
                                                          
Eksoten strategiaseminaari pidetään 22.11.2017. 

Päätös: Hyväksyttiin​Share