Eksoten hallituksen päätökset 3.5.2017

Julkaistu: 4.5.2017 9:00
Päivitetty: 4.5.2017 9:10

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 3.5.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Marjut Kuvaja-Kukkonen.

3. Katsaus vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden tilanteeseen Etelä-Karjalassa


Päätösesitys: Hallitus merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Valtuuston 31.5.2017 asialistan hyväksyminen


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen 31.5.2017 asialistan.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Muut mahdolliset asiat


Hallituksen seminaari 9.5.
Valmisteltiin seminaarin sisältöä.​Share